.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Prezentácia politických subjektov pred voľbami do NR SR 2006 (1.5. – 31.5.2006)
Pridané: 15. 6. 06
Autor: MEMO 98
Verzia pre tlač

Táto správa prináša výsledky a analýzu mediálnej prezentácie politických subjektov a ich lídrov kandidujúcich do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej NR SR). Predmetom monitoringu bolo osem elektronických médií – STV, TV Markíza, TA3, TV Joj, Slovenský rozhlas, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva (1.máj – 31. máj 2006). Monitoring analyzuje hlavné spravodajské relácie (v prípade rádií boli sledované večerné relácie).

Sledovanými kategóriami boli priestor venovaný politickým subjektom v spravodajských reláciách a spôsob, akým boli tieto subjekty a ich kandidáti zobrazovaní (pozitívne, neutrálne a negatívne informácie).

  • Na rozdiel od minulosti prebehla vo všeobecnosti kampaň v médiách viac korektne. Médiá si splnili svoju informačnú povinnosť a občan mohol získať rôznorodé informácie o kandidujúcich subjektoch.
  • Na druhej strane bola kampaň miestami nudná, chýbal jej vačší konfrontačný náboj, predovšetkým vzhľadom na opatrnú a vyčkávaciu taktiku vačšiny relevantných strán, ktoré si nechceli znižovať koaličný potenciál po voľbách.
  • Najviac priestoru v médiách ziskali v máji dve opozičné strany – Smer-SD a ĽS- HZDS.
  • Téma volieb v máji dominovala v spravodajských reláciach všetkých monitorovaných médií – najviac jej venovala STV.
  • Zo všetkých lídrov kandidátok získal najväčší priestor R. Fico, pričom M. Dzurindu bol až šiestym najviac prezentovaným lídrom.
  • Najviac kritiky zo všetkých lídrov odznelo v máji na adresu V. Mečiara.

Táto správa je v poradí druhou zo správ, ktoré reflektujú prezentáciu kandidujúcich politických subjektov a ich lídrov pred voľbami do Národnej rady SR vo vysielaní celoplošných elektronických médií.

Volebná kampaň

Na rozdiel od apríla, kedy téma volieb nebola dominantnou v spravodajských reláciach všetkých sledovaných médií, v máji už jasne dominovala, pričom najviac času jej venovali médiá verejnej služby STV a SRo. Plnohodnotné zapojenie súkromných médií do kampane bolo prínosom, kedže prakticky všetky celoplosné televízie poskytli svoj vysielací čas na predvolebné diskusie. Hoci sa ich celková kvalita, formát a kritéria výberu jednotlivých aktérov rôznili, pre diváka je táto forma kampane najpríťažlivejšia, kedže prináša priamu konfrontaciu politických názorov, vizii a programov. Niektoré televízie v snahe odľahčiť formát a urobiť ho čo najviac divácky atraktívnym urobili z diskusii show, kabaret či dokonca „box“, čo však nemalo výraznejší vplyv na informačnú hodnotu daných relácií. Rozdiel v kvalite diskusii sa azda najviac prejavil u moderátorov, kde si dlhodobo vysoký štandard udržiavajú predovšetkým TV Markiza (Sito) a TA3 (V politike). Vo všeobecnosti sa dá konštatovať, že na rozdiel od predchádzajúcich volebných kampaní, kedy niektoré médiá jednoznačne nadržiavali konkrétnym kandidátom či politickým subjektom, prebehla tentokrát kampaň v médiách viac korektne, čím si médiá splnili svoju informačnú povinnosť a občan mohol získať rôznorodé informácie o kandidujúcich subjektoch. Na druhej strane je však nutné povedať, že kampan bola miestami nudná, chýbal jej vačší náboj, predovšetkým vzhľadom na opatrnú a vyčkávaciu taktiku vačšiny relevantných strán, ktoré si nechceli znižovať koaličný potenciál po voľbách.

Sťažnosť viacerých menších strán na nedostatok priestoru v médiách a ich snahu presunúť termín volieb je najskôr pokusom využiť poslednú príležitosť na mediálnu prezentáciu tesne pred voľbami. Dlhodobé preferencie sú logickým kritériom pre informovanie o aktivitách jednotlivých subjektov v rámci spravodajských a publicistických relácií, pričom predovšetkým médiá verejnej služby (STV a SRo), ale aj niektoré súkromné médiá, poskytli priestor – hoci nie vždy v hlavnom vysielacom čase – aj pre strany s nižšími preferenciami na prezentáciu svojich názorov a programov.

Politické subjekty

Najviac priestoru v monitorovaných médiách získali v máji dve opozičné strany – Smer-SD a ĽS-HZDS. Preferenčne najsilnejšia strana Smer – SD získala súhrnne 1 hod. 18 min., pričom najvýraznejší podiel z politicky relevantných informácií (t.j., informácií, ktoré nejakým spôsobom súviseli s politikou a boli teda predmetom monitoringu) jej poskytli všetky sledované televízie a SRo, najviac TV Markíza (18,4 %). V spravodajstve TV Joj dokonca získala Smer-SD (17,4%) väčší priestor ako vláda SR (14,5 %). TV Joj bolo jediné médium, ktoré dalo väčší priestor politickým subjektom (okrem Smeru aj strane SNS) ako vláde SR.

Druhým najprezentovanejším subjektom bola ĽS-HZDS (súhrnne 51 min. 7 sek.), ktorá sa v najnovších prieskumoch verejnej mienky umiestňuje vačšinou na treťom mieste - po vládnej SDKÚ-DS. Tá bola, rovnako ako v apríli, tretím najviac prezentovaným subjektom (44 min. 43 sek.). Na druhej strane, najmenej času so všetkých kandidujúcich subjektov venovali monitorované média vo svojich spravodajských reláciach stranám Prosperita Slovenska a SLNKO.

Zároveň je nutné spomenúť, že všetky sledované médiá (okrem TV Joj) venovali dominantný priestor vláde SR – podiel politických informácií sa pohyboval od 14,5 % (TV Joj) až po 72,1 % (Rádio Expres).

Pokiaľ ide o spôsob informovania, všetky sledované subjekty boli zobrazené predovšetkým neutrálne - tri subjekty boli zobrazené výlučne neutrálne (Strana občianskej solidarity, SLNKO a Prosperita Slovenska). Pri všetkých ostatných stranách (o ktorých odznela čo len sekunda politických informácií) prevažovali neutrálne informácie nad negatívnymi – výnimkou je prezentácia SNS na TV Joj, kde jednoznačne prevažovali negatívne informácie nad neutrálnymi a pozitívnymi. Najviac negatívnych informácií súhrnne odznelo na adresu Smeru-SD (10 min. 28 sek.), potom ĽS – HZDS (8 min. 13 sek.) a SNS (7 min. 45 sek.).

Na rozdiel od apríla, kedy médiá nevenovali ani sekundu spravodajského priestoru piatim stranám, v máji získali určitý časový priestor všetkých 21 kandidujúcich subjektov.

Lídri kandidátok

Monitorované médiá nevenovali za sledované obdobie ani sekundu spravodajského priestoru lídrom 8 strán (J. Kalman (ĽB), I. Šimko (Misia 21), L. Kozmon (SDĽ), V. Móric (SLNKO), P. Tatár (OKS), F. A. Zvrškovec (Prosperita), J.Sásik (SĽS) a A. Novotná (Nádej)). Na rozdiel od apríla, kedy bol M. Dzurinda najviac prezentovaným lídrom, v máji klesol až na šieste miesto. Najviac priestoru vo všetkých médiách súhrnne získal líder Smeru-SD R. Fico – 27 min. 8 sek. - pričom bol najviac prezentovaným lídrom v 5 sledovaných médiách (najviac z uvedeného priestoru získal v STV - 6 min. 10 sek.). Druhým najzobrazovanejším lídrom bol V. Mečiar (ĽS-HZDS) – 17 min. 46 sek a treťou v poradí bola líderka Slobodného fóra Z. Martináková, ktorá získala súhrnne 14 min. 15 sek. Z ostatných lídrov venovali médiá výraznejší priestor ešte J. Slotovi zo SNS (11 min. 32 sek.), B. Bugárovi (10 min. 1 sek) a už spomínanému M. Dzurindovi (9 min. 20 sek.).

Čo sa týka spôsobu informovania o jednotlivých kandidátoch a subjektoch, slovenské médiá sa už dlhodobo snažia informovať predovšetkým neutrálne. Táto tendenciu potvrdil aj májový monitoring, keď informácie o zobrazených lídroch boli dominantne neutrálne, s výnimkou J. Slotu, u ktorého tesne prevažujú negatívne informácie nad neutrálnymi, najmä v súvislosti s incidentom v jednom bratislavskom podniku. V prípade štyroch lídrov bolo prezentácia prevažne neutrálno-pozitívna (J. Ľupták, P. Hrušovský, B. Bugár a J. Vaškeba), naopak pri ostatných prevažne neutrálno-negatívna.

Témy

Na rozdiel od apríla, kedy téma parlamentných volieb a s ňou súvisiace otázky (volebné programy, volebné spory, podpora zo zahraničia, povolebný vývoj) nebola vo všetkých médiách dominantná (tou bol predovšetkým „štrajk lekárov“ a „povodne“), v máji téma volieb dominovala vo všetkých monitorovaných médiách – najviac jej venovala STV. Napríklad téma kampane bola vo vačšine médií (v šiestich) na úrovni najviac zobrazovanej témy a v dvoch médiách (v Rádiu Viva a TV Joj) na úrovni druhej najprezentovanejšej témy.


Vytvorenie tejto správy bolo podporené Nadáciou otvorenej spoločnosti – OSF v rámci projektu Infovoľby.


Prílohy:

[pdf] Kompletná správa vo formáte PDF
[pdf] Tabuľky: všetky médiá
[pdf] Tabuľky: STV
[pdf] Tabuľky: Markíza
[pdf] Tabuľky: Joj
[pdf] Tabuľky: TA3
[pdf] Tabuľky: Slovenský rozhlas
[pdf] Tabuľky: Expres
[pdf] Tabuľky: Okey
[pdf] Tabuľky: Viva
[pdf] Grafy: STV
[pdf] Grafy: Markíza
[pdf] Grafy: Joj
[pdf] Grafy: TA3
[pdf] Grafy: Slovenský rozhlas
[pdf] Grafy: Expres
[pdf] Grafy: Okey
[pdf] Grafy: Viva
.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----