.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Prezentácia kandidátov na post prezidenta SR v elektronických médiách (1.2.2004 – 29.2.2004)
Pridané: 12. 3. 04
Autor: MEMO 98
Verzia pre tlač

Uverejnené 12. marca 2004
Grafy
O funkciu prezidenta SR sa v aprílových prezidentských voľbách uchádza dvanásť kandidátov. Táto správa reflektuje ich mediálnu prezentáciu v elektronických médiách.

V súvislosti s témou správy boli monitorované nasledujúce elektronické médiá: STV, TV Markíza, TA3, TV Joj, Slovenský rozhlas, Rádio Twist, Rádio Expres a Rádio Okey. Monitoring bol zameraný na hlavné spravodajské relácie (v rozhlasových médiách boli monitorované večerné relácie a v prípade TA3 to bol spravodajský blok vysielaný o 20. hodine). Sledovanými kategóriami boli priestor venovaný kandidátom, ako aj spôsob, akým boli v médiách zobrazovaní.
  • STV odsunula kampaň na „druhú koľaj“
  • R. Schuster získal zo všetkých prezidentských kandidátov jednoznačne najväčší priestor, zároveň bol však aj najkritizovanejší.
  • Téma prezidentských volieb bola vo februári v tieni sociálnych nepokojov, ako aj blížiaceho sa vstupu SR do EÚ.

Spôsob, akým sa verejnoprávna STV rozhodla priblížiť svojim divákom volebnú kampaň, verejne kritizovali viacerí kandidáti (napr. Bútora, Kalman, Králik), keďže im neumožňuje priamu konfrontáciu svojich volebných programov a vízií v rámci diskusie. Diskusné relácie sú nepochybne divácky najpríťažlivejšou formou vysielania počas volebných kampaní, keďže práve dialóg medzi samotnými kandidátmi umožní potenciálnym voličom azda najlepšie porovnať a posúdiť silnejšie a slabšie stránky jednotlivých súperov. Z tohto pohľadu vracia rozhodnutie vedenia STV verejnoprávnu televíziu do minulosti, kedy nebolo sprostredkovanie atraktívnej a plnohodnotnej formy informovania divákov prvoradým kritériom. Podobným spôsobom je možné hodnotiť aj vyjadrenia manažmentu STV o tom, že “STV nemôže dopustiť, aby sa kandidáti napríklad osočovali, k čomu by mohlo pri okrúhlych stoloch prísť”. Ako odsunutie kampane na symbolicku druhú koľaj pôsobí taktiež rozhodnutie STV vysielať prezentácie kandidátov na Dvojke, ktorá má jednoznačne nižšiu sledovanosť ako divácky populárnejšia Jednotka.

Výsledky monitoringu médií
Kým v januári bola téma prezidentských volieb a s ňou spojená prezentácia kandidátov jednou z najprezentovanejších tém vo všetkých médiách, vo februári v médiách jednoznačne dominovala téma sociálnych nepokojov a viac pozornosti ako prezidentským voľbám venovali médiá tiež integrácii Slovenska do EÚ. Celkový priestor, ktorý médiá venovali prezentácii volieb a kandidátov, bol vo februári výrazne menší ako v predchádzajúcom období. Prezidentské voľby boli treťou najzobrazovanejšou témou v TV Markíza, TV Joj a v Rádiu Okey. V STV boli voľby štvrtou najčastejšie zobrazovanou témou, avšak STV venovala tejto téme najväčší priestor zo všetkých monitorovaných médií – viac ako 15 minút. V Rádiu Twist bola téma volieb na šiestom mieste, v Slovenskom rozhlase na ôsmom a v TA3 na pätnástom mieste. Najmenej priestoru venovalo prezidentským voľbám Rádio Expres.

Podobne ako v uplynulých obdobiach, aj vo februári vo všetkých monitorovaných médiách jednoznačne dominoval Rudolf Schuster. Vo februári bol rozdiel medzi najzobrazovanejším R. Schusterom a ostatnými kandidátmi ešte výraznejší ako v predchádzajúcom období. Priestor, ktorý monitorované médiá venovali prezentácii súčasného prezidenta bol u každého z nich väčší ako priestor, ktorý venovali prezentácii všetkých ostatných kandidátov spolu. Z monitorovaných televízií najviac priestoru získal R. Schuster v TA3 – 8 min. 46 sek. a najmenej v TV Joj – 4 min. 3 sek. Z rádií venoval prezentácii R. Schustera najviac Slovenský rozhlas – 15 min. 55 sek. a najmenej Rádio Expres – 3 min. 30 sek. Súčasný prezident získal v médiách dominantný priestor predovšetkým v súvislosti s dvoma témami. Prvou bolo jeho rozhodnutie o vyhlásení referenda o predčasných voľbách na deň, kedy sa uskutoční prvé kolo prezidentských volieb, o čom médiá informovali začiatkom februára. V poradí druhou mediálne prezentovanou témou, pri ktorej venovali médiá R. Schusterovi výraznú pozornosť, boli sociálne nepokoje, ktoré prepukli vo februári.

Spomedzi ostatných jedenástich kandidátov najviac pozornosti takmer všetkých monitorovaných médií získal minister zahraničných vecí E. Kukan. Najväčší priestor získal v spravodajskej relácii Slovenského rozhlasu – 2 min. 19 sek. a priestor väčší ako jednu minútu mu venovali ešte aj STV, TV Markíza a Rádio Twist. Viac ako jednu minútu v rámci spravodajských relácií získali ešte aj predseda ĽS-HZDS V. Mečiar v STV a TV Markíza, Ľ. Roman v Slovenskom rozhlase a J. Králik v Rádiu Okey.

Pokiaľ ide o kvalitatívnu stránku prezentovaných informácií, o kandidátoch prevládali informácie neutrálneho charakteru, keď výnimkou bola prezentácia R. Schustera, ktorý získal najviac zmienok pozitívneho alebo negatívneho charakteru, pričom počet negatívnych zmienok jednoznačne prevládal. Negatívne zmienky o R. Schusterovi odzneli od predstaviteľov koaličných strán a ĽS-HZDS predovšetkým v súvislosti s rozhodnutím uskutočniť referendum o predčasných voľbách v deň konania sa prvého kola prezidentských volieb. Naopak, toto rozhodnutie R. Schustera bolo pozitívne komentované od predstaviteľov strany Smer a KSS. Vlna kritiky na adresu R. Schustera bola spojená s jeho vystúpeniami počas obdobia vrcholiacich sociálnych nepokojov. Predstavitelia koaličných strán vyčítali súčasnému prezidentovi jeho snahu zviditeľniť sa počas nepokojov a využiť tak vzniknutú situáciu ako súčasť jeho prezidentskej kampane. Niekoľko kritických zmienok odznelo taktiež v súvislosti s návštevou R. Schustera vo Vatikáne.

Podobne ako v predchádzajúcom období, aj vo februári získali najviac mediálneho priestoru tí kandidáti, ktorí zároveň zastávajú štátnu funkciu (R. Schuster a E. Kukan). R. Schuster bol vo februári častejšie prezentovaný v súvislosti s výkonom jeho prezidentskej funkcie. Dlhodobé sledovanie mediálnej prezentácie kandidátov potvrdzuje, že tí kandidáti, ktorí vykonávajú aj štátnu funkciu, majú výhodu ľahšieho prístupu do médií, čo sa odráža v ich väčšom mediálnom priestore v porovnaní s ostatnými kandidátmi.
Správu aj súvisiace grafy nájdete na našich internetových stránkach:
www.memo98.sk
www.infovolby.sk

Monitoring médií bol realizovaný vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF a National Endowment for Democracy.
.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----