.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Prezentácia kandidátov na post prezidenta SR v elektronických médiách (1.3.2004 – 18.3.2004)
Pridané: 25. 3. 04
Autor: MEMO 98
Verzia pre tlač

Uverejnené 12. marca 2004
 Grafy
O funkciu prezidenta SR sa v aprílových prezidentských voľbách momentálne uchádza jedenásť kandidátov. Táto správa nadväzuje na predchádzajúce správy o kandidátoch a reflektuje ich mediálnu prezentáciu do začiatku oficiálnej volebnej kampane v elektronických médiách (vrátane Ľ. Romana, ktorý sa vzdal svojej kandidatúry 15. marca).
V súvislosti s témou správy boli monitorované nasledujúce elektronické médiá: STV, TV Markíza, TA3, TV Joj, Slovenský rozhlas, Rádio Twist, Rádio Expres a Rádio Okey. Monitoring bol zameraný na hlavné spravodajské relácie (v rozhlasových médiách boli monitorované večerné relácie a v prípade TA3 to bol spravodajský blok vysielaný o 20. hodine). Sledovanými kategóriami boli priestor venovaný kandidátom, ako aj spôsob, akým boli v médiách zobrazovaní.

  • V. Mečiar získal zo všetkých prezidentských kandidátov najväčší priestor, iba TV Joj venovala viac priestoru R. Schusterovi.
  • I. Gašparovič bol jediným kandidátom, ktorý bol prezentovaný prevažne pozitívne, naopak najviac kritizovaný bol V. Mečiar.
  • Téma prezidentských volieb bola v marci dominantnou v TV Markíza a TA3, naopak rádiá venovali aj naďalej viac priestoru hlavne téme sociálnych nepokojov.

Vo svojej záverečnej správe k parlamentným voľbám v roku 2002 volebná misia OBSE odporučila STV, aby „pre zabezpečenie vyššej účasti divákov pouvažovala nad navrhnutím atraktívnejších spôsobov pre vysielanie okrúhlych stolov a politických reklám”. Z doteraz odvysielaných „monológov“ s niekoľkými prezidentskými kandidátmi je už teraz zrejmé, že táto výzva ostala nevypočutá a vedenie STV tak nevyužilo jedinečnú možnosť v praxi demonštrovať skutočné úsilie budovať modernú verejnoprávnu televíziu zameranú na diváka. Nielenže zvolený formát neumožňuje diskusiu medzi kandidátmi, ale aj prísediaci novinár je odkázaný iba na čítanie kandidátmi vopred vybraných otázok. Verejnoprávna televízia tak jednoznačne vyšla viac v ústrety kandidátom, lebo im umožnila pripraviť si odpovede na otázky, čím diváci prišli o možnosť porovnať schopnosti kandidátov promptne reagovať. Predovšetkým kandidáti, čo zároveň zastávajú štátne funkcie, sa tak vyhli otázkam súvisiacich s výkonom ich funkcií.
V predchádzajúcich správach o mediálnej prezentácii kandidátov na prezidenta SR sme taktiež poukazovali na skutočnosť, že kandidáti zastávajúci štátne funkcie majú z titulu svojich pozícií ľahší prístup do médií. V prvých dvoch mesiacoch tohto roku získal najviac priestoru v médiách súčasný prezident R. Schuster, ktorý však aj napriek tomu kritizuje rozsah aj spôsob svojej mediálnej prezentácie. Verejnoprávne médiá by podla neho dokonca mali o krokoch prezidenta informovať povinne (Národná obroda 24.3.2004). Výhodna pozícia prezidenta (tzv. advantage of incumbency), ktorý sa uchádza o znovuzvolenie, je celosvetovým javom a bolo by naivné očakávať, že sa jej niektorý prezident úplne vzdá. Na druhej strane však existuje určitá hranica, ktorú by nemal prezident-kandidát vo svojom úsilí udržať sa vo svojej funkcii prekročiť. V Kodaňskom dohovore z roku 1990 (ktorého signatárom je 55 krajín OBSE vrátane Slovenska) sa okrem iného hovorí, že počas volebnej kampane nesmie dochádzať k zneužívaniu štátnych zdrojov, materiálnych ani ľudských, na podporu kandidatúry vládnych štruktúr. Konkrétne sa tu spomína, že používanie vládnych vozidiel, kancelárií alebo telefónov na stranícke účely je možné len vtedy, ak všetci ostatní kandidáti majú zabezpečenú rovnakú možnosť využívať na svoju kampaň takéto zdroje.
Prezident R. Schuster sa rozhodol nerobiť klasickú kampaň formou veľkoplošných billboardov, mítingov či platenou inzercou v médiách (na čo mal právo), avšak z titulu svojej funkcie organizuje pracovné výjazdy po Slovensku, kde sa stretáva so samosprávou, občanmi, prípadne navštevuje školy či závody. Prezidentov hovorca dokonca ani neskrýva, že aktivity R. Schustera súvisia s prezidentskou kampaňou, keďže „sa uchádza o zvolenie, tak to robí takouto formou“ (SME 24.3.2004 Prezident cestuje - ako kandidát). Na týchto pracovných cestách sa zúčastňujú pracovníci Kancelárie prezidenta SR, ktorým cestu hradí kancelária, ako aj ochranka platená z rozpočtu ministerstva vnútra (SITA 24.3.2004), čo sú inštitúcie financované zo štátneho rozpočtu. Na základe týchto informácií možno skonštatovať, že prezident pomyselnú hranicu medzi súčasnou funkciou a svojou kandidatúrou podľa všetkého prekročil.

Výsledky monitoringu médií

Téma prezidentských volieb a s ňou spojená prezentácia kandidátov bola v marci jednou z najprezentovanejších tém takmer vo všetkých televíziách, na druhej strane v rádiách pokračovala výrazná odozva témy sociálnych nepokojov, ktorá dominovala vo februári, k čomu sa v poslednom období pridali aj úvahy o možnej rekonštrukcii vlády. Celkový priestor, ktorý sledované médiá do začiatku oficiálnej kampane venovali téme prezidentských volieb, bol na len o málo nižšej úrovni ako v januári, keď v súvislosti so záverečným termínom pre kandidatúru kulminoval záujem o jednotlivých kandidátov.
V marci boli prezidentské voľby najprezentovanejšou témou v TV Markíza a v TA3 a druhou najzobrazovanejšou v STV a v Rádiu Twist. TV Markíza bola zároveň médiom, ktoré venovalo tejto téme najväčší priestor – takmer 19 minút. Naopak, najmenej priestoru venovalo téme prezidentských volieb Rádio Expres – tesne nad 2 minúty, pričom táto téma bola šiestou najprezentovanejšou. V tejto súvislosti je však nutné spomenúť, že hoci priestor, ktorý slovenské médiá venujú informáciám o prezidentských voľbách, nie je okrajový, celkovo však iba reflektuje rozsah aktivít samotných kandidátov.

Pokiaľ ide o prezentáciu jednotlivých kandidátov, na rozdiel od predchádzajúcich období, v marci už v médiách nedominoval úradujúci prezident R. Schuster. Hoci jeho výraznejšia prezentácia mala dlhodobejší charakter a hoci vo februári bol rozdiel medzi ním a ostatnými kandidátmi ešte evidentnejší, ako v období predtým, v marci venovali takmer všetky médiá najväčšiu pozornosť V. Mečiarovi. Kandidát ĽS-HZDS bol najprezentovanejším v siedmich sledovaných médiách, iba v TV Joj získal o málo viac priestoru R. Schuster.
Z monitorovaných televízií získal V. Mečiar najviac priestoru v TA3 – 5 min. 12 sek. a najmenej v TV Joj – 1 min. 12 sek (rovnako ako v januári a vo februári to boli TA3 a TV Joj, ktoré venovali najväčší a najmenší priestor pre niektorého z kandidátov). Z rádií venoval prezentácii V. Mečiara najviac Slovenský rozhlas – 4 min. 25 sek. a najmenej Rádio Okey – 1 min. 38 sek. SRo bol zároveň jediným médiom, ktoré poskytlo V. Mečiarovi väčší priestor pre priamu reč v porovnaní s priestorom, keď sa o ňom vyjadrovali iní.

Predseda ĽS-HZDS získal v médiách spomenutý priestor v súvislosti s viacerými témami, ako bola predovšetkým iniciatíva ĽS-HZDS odvolať v spolupráci s inými opozičnými stranami ministra financií I. Mikloša, ktorej venovali pozornosť nielen médiá, ale aj niektorí ďalší prezidentskí kandidáti. Ďalšou témou, pri ktorej venovali médiá predsedovi ĽS-HZDS zvýšený záujem, bola dohoda s predsedom SNS P. Súľovským o podpore SNS pri prezidentských ambíciách V. Mečiara. Pomerne často boli tiež pertraktovaná absencia V. Mečiara na rokovaniach NR SR.

Spomedzi ostatných kandidátov venovali takmer všetky monitorované médiá podobnú pozornosť dvom kandidátom – súčasnému prezidentovi R. Schusterovi a ministrovi zahraničných vecí E. Kukanovi. Najväčší priestor získali obaja v spravodajskej relácii Slovenského rozhlasu – takmer identicky na úrovni 3 min. 30 sek. a priestor väčší ako jednu minútu venovali R. Schusterovi aj STV, TV Markíza, TA3 a TV Joj, E. Kukanovi ešte aj Rádio Twist. Médiá vo svojich spravodajských reláciách výraznejším spôsobom reflektovali aj „ratingové“ postavenie predsedu HZD I. Gašparoviča, keď mu celkovo venovali len o niečo menej pozornosti ako zmieneným trom kandidátom - aspoň jednu minútu spravodajských informácií o ňom priniesli TA3, TV Markíza, SRo a Rádio Twist.
Viac ako jednu minútu v rámci spravodajských relácií získali ešte aj odstupujúci Ľ. Roman v STV, TA3, TV Markíza a M. Bútora v TV Markíza.

Pokiaľ ide o kvalitatívnu stránku prezentovaných informácií, o kandidátoch naďalej prevládali informácie neutrálneho charakteru, na druhej strane však o V. Mečiarovi, E. Kukanovi a I. Gašparovičovi odznel aj výraznejší počet pozitívnych a negatívnych informácií.
Najprezentovanejší kandidát V. Mečiar bol v médiách zároveň najkritizovanejším, keď na jeho adresu odznelo viac kritických zmienok (celkovo 21), čo je viac ako o všetkých ostatných kandidátoch spolu. Negatívne zmienky o predsedovi ĽS-HZDS odzneli od predstaviteľov koaličných strán, a hlavne opozičného Slobodného fóra v súvislosti s iniciatívou odvolať ministra financií, pričom skutočným dôvodom tejto inicitívy bola podľa kritikov snaha V. Mečiara zviditeľniť sa v očiach voličov pred blížiacimi sa voľbami. Podobne kriticky bola zo strany ex-predsedu SNS J. Slotu zhodnotená volebná spolupráca V. Mečiara so súčasným predsedom SNS P. Súľovským a negatívne referencie zazneli na adresu predsedu ĽS-HZDS aj v súvislosti s jeho neospravedlnenými absenciami na rokovaniach NR SR. Najnegatívnejšie o ňom informovali Rádiá Okey a Expres.
Odlišný obraz zaznamenal v médiách predseda HZD I. Gašparovič, keď bol ako jediný zo všetkých účastníkov predvolebného zápasu prezentovaný prevažne pozitívnym spôsobom (celkovo 11 pozitívnych zmienok), pričom napr. v STV a v Rádiu Okey tak bol jediným z kandidátov, o ktorom odznela pozitívna informácia. Tu je nevyhnutné dodať, že všetky pozitívne referencie na jeho adresu odzneli od predstaviteľov strany Smer a predovšetkým predsedu R. Fica v súvislosti s rozhodnutím Smer-u podporiť ho vo voľbách, pričom tieto prejavy dostali v médiách široký priestor.
Informácie o kandidátovi SDKÚ E. Kukanovi mali veľmi vyrovnaný charakter (11 pozitívnych oproti 11 negatívnym), keď pozitívne zmienky boli spojené predovšetkým so vzdaním sa kandidatúry Ľ. Romana v jeho prospech. Naopak negatívne referencie mali rôzny obsah – zahŕňali kritiku od opozičných predstaviteľov R. Fica, V. Soboňu, ako aj negatívne vyjadrenia, podložené podaním na Ústavný súd, zo strany ďalšieho kandidáta J. Šestáka v súvislosti so začiatkom kampane E. Kukana.
Pokiaľ ide o súčasného prezidenta R. Schustera, o ňom médiá informovali takmer výlučne neutrálne, v sledovanom období odzneli na jeho adresu okrem neutrálnych ešte dve negatívne zmienky. Z iných kandidátov to bol ešte M. Bútora, o ktorom médiá priniesli viac iných ako neutrálnych informácií (2 pozitívne oproti 2 negatívnym).

Správu aj súvisiace grafy nájdete na našich internetových stránkach:
www.memo98.sk
www.infovolby.sk

Monitoring médií bol realizovaný vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF a National Endowment for Democracy.
.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----