.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Prezentácia kandidátov na post prezidenta SR v elektronických médiách (4.4.2004 – 11.4.2004)
Pridané: 13. 4. 04
Autor: MEMO 98
Verzia pre tlač

Uverejnené 13. apríla 2004
 Grafy
Táto správa reflektuje mediálnu prezentáciu dvoch prezidentských kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola volieb za prvý týždeň kampane, ktorá nasledovala po vyhlásení oficiálnych výsledkov prvého kola.
V súvislosti s touto témou boli monitorované nasledujúce elektronické médiá: STV, TV Markíza, TA3, TV Joj, Slovenský rozhlas, Rádio Twist, Rádio Expres a Rádio Okey. Monitoring bol zameraný na hlavné spravodajské relácie (v rozhlasových médiách boli monitorované večerné relácie a v prípade TA3 to bol spravodajský blok vysielaný o 20. hodine). Sledovanými kategóriami boli priestor venovaný kandidátom, ako aj spôsob, akým boli v médiách zobrazovaní.
  • Rozhodnú diskusie?
  • Obaja kandidáti boli prezentovaní nas podobnom priestore – I. Gašparovič získal väčší priestor v TA3, v rádiách Twist a Okey, zatiaľ čo V. Mečiarovi venovali väčší záujem STV, TV Markíza a TV Joj.
  • O kandidátoch prevládali neutrálno-negatívne informácie, pričom viac kritických zmienok odznelo o V. Mečiarovi.
  • Téma prezidentských volieb bola dominantnou vo všetkých médiách – najvýraznejší priestor jej venovala TV Markíza (31 minút 19 sekúnd).

Rozhodnú diskusie?

Zatiaľ čo pred prvým kolom prezidentských volieb sme mali možnosť sledovať iba minimum priamych diskusií medzi kandidátmi (TV Markíza a Sro), pred druhým kolom sa dvaja postupujúci kandidáti stretnú vo viacerých debatách, ktoré organizujú verejnoprávne aj súkromné médiá. Rozhodnutie STV umožniť svojim divákom sledovanie priameho duelu medzi oboma kandidátmi naznačuje, že v prvom kole hlavnou prekážkou televíznych diskusií nebol len zákon (ktorý je zlý a treba ho zmeniť), ale najmä chýbajúca vôľa manažmentu verejnoprávnej televízie pri ich organizácii. Rozhovory s oboma kandidátmi sú aj naďalej vysielané na Dvojke (na rozdiel od avizovanej priamej debaty, ktorá ma byť na Jednotke), ale aspoň otázky si už samotní kandidáti nevyberajú vopred. Jednoznačne pozitívne možno hodnotiť snahu viacerých súkromných médií (TV Markíza, Rádio Expres, TA3, TV Joj, Rádio Okey) pri organizovaní debát alebo iných formách diskusií s oboma kandidátmi, čo zvyšuje informovanosť voličov. Na základe prvého priameho duelu (Sro) možno konštatovať, že kampaň pred druhým kolom volieb je viac konfrontačná (hoci len na úrovni vzájomných verbálnych útokov a obvinení a nie na základe programových vizií). Na základe narastajúceho trendu negatívnych zmienok na adresu oboch kandidátov (hlavne V. Mečiara) je zrejmé, že médiá sa predovšetkým kriticky vyjadrujú k predchádzajúcemu kontroverznému obdobiu (1994 – 1998), na ktorom sa bývalý predseda vlády Mečiar a bývalý predseda parlamentu Gašparovič spoločne podieľali.

Výsledky monitoringu médií

Pri pohľade na mediálnu prezentáciu kandidátov, ktorí postúpili do druhého kola prezidentských volieb, je možné povedať, že médiá sa snažili zobraziť oboch na porovnateľnom priestore. Pri zobrazení oboch postupujúcich kandidátov poskytli sledované médiá viac priestoru rôznorodým reakciám na kandidátsku dvojicu pre druhé kolo, než vyjadreniam samotných kandidátov vo forme priamej reči.
V súhrne všetkých médií získal väčší priestor I. Gašparovič (16 minút 13 sekúnd), kým V. Mečiarovi venovali médiá 14 min. 55 sek. Pokiaľ ide o jednotlivé médiá, ako už bolo naznačené, v prvých ôsmich dňoch druhokolovej kampane bolo pokrytie kandidátov pomerne vyrovnané – TA3, Rádio Twist a Rádio Okey poskytli viac priestoru I. Gašparovičovi (najviac v TA3 – 3 min. 40 sek.), zatiaľ čo STV, TV Markíza a TV Joj V. Mečiarovi (najviac v TV Markíza – 4 min. 4 sek.). Ďalšie dve médiá (Slovenský rozhlas a Rádio Expres) informovali vo svojich hlavných spravodajských reláciách o oboch kandidátoch na rovnakom priestore.
U oboch kandidátov celkom pochopiteľne dominovali informácie súvisiace s ich prezidentskou kandidatúrou, výlučne takéto informácie odzneli v prípade I. Gašparoviča až v siedmich médiách (okrem Rádia Twist), v prípade V. Mečiara v štyroch (TV Markíza, TA3, Slovenský rozhlas a Rádio Expres).

Z hľadiska kvalitatívnej analýzy prezentovaných informácií, v priebehu úvodných ôsmich dní kampane pred druhým kolom, priniesli médiá o kandidátoch rôznorodejšie správy ako tomu bolo počas celej oficiálnej kampane, ktorá predchádzala prvému kolu. Okrem neutrálnych referencií odznelo na adresu oboch kandidátov za spomenuté obdobie aj výraznejšie množstvo negatívnych zmienok. Hlavnou príčinou bol nepochybne samotný výsledok prvého kola volieb, keď postup dvoch opozičných politikov a neúspech kandidátov z radov koalície, prípadne koalícii názorovo blízkych, bol obšírne glosovaný a komentovaný. Predovšetkým predstavitelia vládnych strán prakticky od zverejnenia výsledkov jednoznačne deklarovali svoje výhrady voči obom kandidátom. V tejto súvislosti boli aj priamo médiami omnoho častejšie spomínané rôzne problematické prípady a kauzy z minulosti, ktoré sa udiali počas obdobia, keď postupujúci kandidáti zastávali ústavné funkcie – vyradenie Slovenska z rozširovania NATO, vylúčenie poslanca F. Gauliedera z NR SR, niektoré trestno-právne kauzy (zavlečenie M. Kováča ml., tragická smrť R. Remiáša).
Víťaz prvého kola V. Mečiar tak obdržal za obdobie ôsmich dní 47 negatívnych referencií, čo je viac ako za obdobie takmer troch mesiacov (1.1. – 28.3. 2004), keď na jeho adresu smerovalo spolu 46 negatívnych zmienok. Aj o druhom z kandidátov I. Gašparovičovi odznelo po prvom kole množstvo kritických informácií, celkovo 27, pričom v sumáre spomenutého takmer trojmesačného obdobia to bola iba jediná negatívna referencia.

Téma prezidentských volieb a s ňou spojená prezentácia postupujúcich kandidátov bola počas prvých ôsmich dní kampane pred druhým kolom najprezentovanejšou vo všetkých monitorovaných médiách. Celkový priestor, ktorý tieto médiá od začiatku kampane pred druhým kolom (od 4. apríla) venovali téme, bol výrazne odlišný oproti prezentácii kandidátov pred prvým kolom prezidentských volieb (od 19. marca). Pred prvým kolom sledované médiá kandidátov vo svojich spravodajských reláciách takmer nespomínali a venovali im skutočne okrajový priestor (15 min. 38 sek.). V druhom kole o prezidentských ašpirantoch a o prezidentskom úrade v širších súvislostiach informovali médiá, hoci predovšetkým prostredníctvom vyjadrení iných, na priestore takmer osemkrát väčšom – 2 hod. 3 min. a 47 sek.
Spomedzi jednotlivých médií venovala TV Markíza téme najväčší priestor – viac ako 31 minút, a naopak najmenej priestoru Rádio Expres – tesne nad 3 minúty.
Správu aj súvisiace grafy nájdete na našich internetových stránkach:
www.memo98.sk
www.infovolby.sk

Monitoring médií bol realizovaný vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti – OSF a National Endowment for Democracy.
.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----