.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: ÚVK prerokovala 24 podnetov, prijali aj opatrenia
Pridané: 4. 11. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 4. novembra (SITA) - Ústredná volebná komisia prerokovala na dnešnom zasadnutí 24 podnetov ku komunálnym voľbám. Viaceré podania súviseli s nedávnym vytváraním okrskových volebných komisií, do ktorých mohli politické strany delegovať svojich členov. Prišli viaceré podnety, podľa ktorých si starostovia nedobre splnili svoju úlohu a podľa sťažovateľov porušili zákon, vyjadrila sa zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová.

Niektoré ďalšie podania podľa Chmelovej naznačovali obavy z netransparentného konania volieb. „Ústredná volebná komisia sa týmito podnetmi zaoberala a vo viacerých prípadoch uložila obvodným volebným komisiám vykonať kontrolu pripravenosti okrskových komisií a tiež dohľad nad voľbami v príslušnej obci,“ povedala Chmelová.

ÚVK dostala aj podnety, ktoré sa týkali porušovania volebnej kampane, ktoré však ÚVK nie je kompetentná prešetrovať ani sa nimi zaoberať. Napriek tomu na záver prijala uznesenie, v ktorom vyjadrila nespokojnosť s častými podnetmi v tejto oblasti. V uznesení požiadali vedenie polície a prokuratúry, aby dohliadli na dodržiavanie moratória a zamedzovanie volebnej korupcie. „Chceme, aby sa tieto voľby uskutočnili v súlade so zákonom a aby boli demokratické, bez toho, aby sa niekto na nich priživoval,“ uviedol predseda ÚVK František Tanko (Strana Rómskej únie na Slovensku).

Členovia Ústrednej volebnej komisie riešili aj sťažnosť, ktorá sa týka mesta Púchov. Ministerstvo vnútra zaviedlo v tomto prípade osobitný režim pri doručovaní hlasovacích lístkov do okrskov. „Aby nedošlo k podozreniu z manipulácie s hlasovacími lístkami, zabezpečilo distribúciu pre mesto už na jednotlivé okrsky a rozdelilo hlasovacie lístky vopred, pričom každý balík pre okrsok bol zapečatený,“ vysvetlila Chmelová. ÚVK tiež požiadala obvodnú volebnú komisiu v Považskej Bystrici, aby prešetrila, ako sú pripravené na voľby všetky volebné komisie v Púchove. Najbližšie sa ÚVK stretne 12 novembra.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev si na najbližšie štyri roky volíme 15. novembra. Voľby predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí, sa však neuskutočnia všade. Pre nedostatok kandidátov si v 14 obciach nezvolia celé zastupiteľstvo, v piatich obciach nebudú voliť starostu a v troch z nich ani poslanecký zbor. V týchto obciach sa voľby budú opakovať. Voliť môže približne 4,4 milióna obyvateľov. Volia aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa ministerstva vnútra je ich približne 61 500.

Agentúra SITA vydá k správe aj zvukovú správu.pr;nr

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----