.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: ÚVK sa po prvý raz zíde v utorok
Pridané: 20. 10. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Ústredná volebná komisia (ÚVK) pre novembrové voľby do orgánov samosprávy obcí sa po prvý raz zíde v utorok 21. októbra, agentúru SITA o tom informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra a zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Eva Chmelová. Slávnostné prvé zasadnutie ÚVK sa uskutoční na Úrade vlády SR a podľa zákona ho zvolá premiér Robert Fico. Ešte pred vôbec prvým rokovaním ÚVK zložia členovia ÚVK slávnostný sľub do rúk premiéra a následne si spomedzi seba určia alebo vyžrebujú predsedu a podpredsedu. Do ÚVK mohla svojho zástupcu delegovať každá politická strana, ktorá podala kandidačné listiny do obecných zastupiteľstiev aspoň v jednej pätine okresov SR. "Hlavnou úlohou ÚVK je dohliadať na pripravenosť volebných komisií nižších stupňov - obvodných, miestnych a okrskových volebných komisií. ÚVK problematiku spojenú s volebnou kampaňou nerieši," zdôraznila pre SITA Chmelová.

Ústredná volebná komisia ďalej podľa jej zapisovateľky prerokováva informácie o príprave volieb a o spracovaní výsledkov hlasovania, tiež zisťuje a uverejňuje výsledky volieb. Občania sa na ÚVK môžu obrátiť najmä pri problémoch s volebnými komisiami nižších stupňov. Tiež sa na ÚVK môžu obrátiť, ak chcú byť volebnými pozorovateľmi. ÚVK by na svojom prvom zasadnutí v utorok 21. októbra mala prijať stanovisko, ktorým účasť pozorovateľov povolí v prípade, ak bude dodržaný poriadok vo volebnej miestnosti, povedala pre SITA Chmelová. Dodala, že záujemcovia o sledovanie volieb - hlasovania alebo sčítania hlasov sa vždy musia obrátiť na predsedu danej okrskovej volebnej komisie a požiadať ho o povolenie pozorovať voľby vo volebnej miestnosti. Predseda okrskovej komisie však v prvom rade musí zaistiť poriadok vo volebnej miestnosti a podmienky pre korektné sčítanie hlasov. Človeka môže z miestnosti vylúčiť, ak by poriadok narúšal, alebo ak by sa do miestnosti nezmestil. Počas hlasovania nemôže byť pozorovateľom žiaden z kandidátov.

Podľa zákona voľby do orgánov samosprávy obcí riadi Ústredná volebná komisia. V okresoch sú to obvodné volebné komisie, v Bratislave a Košiciach mestské volebné komisie a v ostatných obciach miestne volebné komisie. Ako prvé vznikli koncom septembra miestne volebné komisie, respektíve v Bratislave a v Košiciach mestské volebné komisie. Obvodné volebné komisie a Ústredná volebná komisia by sa po prvý raz mali zísť v druhej polovici októbra. Tento mesiac sa tiež určili okrskové volebné komisie, ktoré zabezpečujú samotné hlasovanie a sčítavajú hlasy voličov.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev si na najbližšie štyri roky volíme 15. novembra. Voľby predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí sa však neuskutočnia všade. Pre nedostatok kandidátov si v 14 obciach nezvolia celé zastupiteľstvo, v piatich obciach nebudú voliť starostu a z nich v troch ani svoj poslanecký zbor. V týchto obciach sa voľby budú opakovať. Vzhľadom na zákonné lehoty sa dá podľa zapisovateľky ÚVK predpokladať, že budú na prelome februára a marca. Kým tu nezvolia svojich obecných zástupcov, vedú obce tí, čo boli zvolení v predošlých voľbách. "Pre tieto voľby bolo utvorených 5 989 volebných okrskov. Volebných miestností však bude iba 5 986, keďže v troch obciach voľby vôbec nebudú. Spolu 11 obcí sa rozhodlo, že otvoria volebné miestnosti skôr ako o 7:00, aby vyšli svojim voličom v ústrety," dodala Chmelová. Všetky volebné miestnosti však musia byť otvorené do 20:00. Voliť môže približne 4,4 milióna obyvateľov. Volia aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa ministerstva vnútra je ich približne 61 500.tm;nr

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----