.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: Začala sa kampaň k obecným voľbám
Pridané: 29. 10. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 29. októbra (SITA) - Oficiálna mediálna kampaň k voľbám do orgánov samosprávy obcí sa začala dnes o 7:00. Volebná kampaň sa podľa zákona začína 17 dní a končí 48 hodín pred začiatkom volieb a mimo tohto času je zakázaná. Kampaň teda trvá do 13. novembra do 7:00, kedy sa začne informačné moratórium. Moratórium trvá aj počas samotných volieb, až do zatvorenia volebných miestností, teda aj v sobotu 15. novembra do 20:00. "Ministerstvo vnútra SR, ani Ústredná volebná komisia (ÚVK) nie sú oprávnení kontrolovať volebnú kampaň. Jediný, kto má na to právo, je Ústavný súd SR," zdôraznila pre agentúru SITA zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová.

Pre blížiace sa voľby starostov, primátorov a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev platí od soboty 8. novembra od 07:00 aj moratórium na zverejňovanie výsledkov predvolebných prieskumov verejnej mienky. Výsledky volebných prieskumov sa môžu zverejňovať až po skončení hlasovania. Počas moratória je zakázané "v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom", uvádza sa v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Zákon tiež zakazuje členom volebných komisií a pracovníkom volebných odborných útvarov informovať o priebehu a čiastkových výsledkoch volieb, a to až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí definuje volebnú kampaň ako činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov venovanú podpore alebo na prospech kandidujúcej politickej strany či nezávislého kandidáta. Kampaň zahŕňa aj inzerciu, reklamu cez rozhlasové a televízne vysielanie alebo prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, plagátov alebo iných nosičov informácií. Zákon okrem tejto definície kampane bližšie špecifikuje iba vysielanie politickej reklamy.

Rozhlas a televízia Slovenska, zvlášť verejnoprávna televízia a zvlášť verejnoprávny Slovenský rozhlas ako aj vysielatelia s licenciou, teda súkromné televízie a rádiá, môžu vyhradiť na kampaň najviac 30 minút vysielacieho času pre politickú stranu a nezávislého kandidáta, spolu však najviac päť hodín vysielacieho času. Zodpovednosť za obsah relácií majú politické strany a nezávislí kandidáti. Médiá musia zaistiť zreteľné označenie vysielania kampane a jeho oddelenie od ostatných relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu. Náklady na kampaň platia politické strany a nezávislí kandidáti. Médiá im musia zaistiť rovnaké podmienky nákupu vysielacieho času, rovnaké cenové a platobné podmienky. Kampaň sa nesmie vysielať v čase vyhradenom reklame. Kampaňou podľa zákona nie sú spravodajské a publicistické relácie vysielané aj mimo kampane. Médiá však musia zabezpečiť, aby boli vyvážené a nestranné. Vysielanie relácií, s výnimkou spravodajských a publicistických a už spomínanej politickej reklamy, ktoré sú venované kampani a mohli by ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech alebo neprospech politickej strany či nezávislého kandidáta, je počas kampane zakázané. Kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti majú právo na odpoveď počas kampane. Umiestňovať plagáty a iné nosiče informácií na verejných priestranstvách sa dá počas kampane iba na miestach, ktoré vyhradia obce.

Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR) monitoring dodržiavania zákonných pravidiel volebného vysielania nepripravuje. RVR totiž nemá možnosť priebežne sledovať vysielanie lokálnych a regionálnych televízií a rádií, ktoré budú v značnej miere informovať o obecných voľbách, uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa licenčnej rady Lucia Jelčová. Rada bude vysielanie počas kampane a moratória monitorovať "najmä na základe prípadných sťažností". Hovorkyňa licenčnej rady doplnila, že vysielatelia v súvislosti s komunálnymi voľbami nie sú povinní predkladať rade na schválenie projekty volebných štúdií. Rada k voľbám zverejnila podrobný komentár na http://www.rvr.sk/sk/spravy/?aktualitaId=2601.mt;tm

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----