.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
INTERVIEW s...: Iveta RADIČOVÁ (SDKÚ-DS): "SDKÚ-DS je strana odborníkov, expertov a skúsených politikov"
Pridané: 14. 5. 10
Autor: Radovan Pavlík (SITA)
Verzia pre tlač

Prečo by sa mali občania Slovenska zúčastniť na tohtoročných voľbách do NR SR?

Je to častokrát jediný overený spôsob ako môžu rozhodovať o svojom živote v krajine, vo svojej domovine. Môžu to robiť aj priebežne cez občianske aktivity, každodenne cez svoje profesie, ale o základnej podobe krajiny, jej smerovaní, sa rozhoduje v parlamentných voľbách.

Prečo by občania mali voliť Vašu stranu?

Je to strana, ktorá už raz naštartovala Slovensko a dostala Slovensko z vážnych problémov. Dokázala ho dokonca naštartovať tak, že sme sa v skrátenom čase dostali do EÚ. Už to vyzeralo tak, že ten vlak nedobehneme, podarilo sa. Aj vďaka obrovským obetiam občanov, uťahovaniu opaskov, ťažkým chvíľam. Tá cena bola vysoká. Ale bolo to rýchlejšie a rýchlejšie sa začali dostavovať prvé výsledky, vďaka ktorým začala klesať nezamestnanosť, postupne sa zvyšovať životná úroveň. Vieme, čo funguje, čo prináša pozitívne efekty. Vieme, kde sme išli do slepej uličky a niečo nefungovalo a bolo treba zmeniť reformné úsilie. Zároveň je to strana, ktorá nie je populistická, ale ponúka reálne riešenia, reálne kroky. SDKÚ-DS považujem za stranu odborníkov, expertov, skúsených politikov a navyše za stranu, ktorá má zázemie v zahraničí. Má podporu v zahraničí a je stranou, ktorá urobila dobré meno SR v časoch, keď vládla. Dobré meno v zahraničí znamená dôveru investorov v túto krajinu, zlepšenie podnikateľského prostredia. Okrem toho je to jediná strana, ktorá má volebného lídra ženu.

Ktorým heslom sa ako politička riadite?

V živote sa neriadim heslami. Heslá sú strašne zjednodušené pravdy života. Riadim sa však niektorými zásadami. Snažím sa žiť a presadzovať hodnoty slobody, zodpovednosti a tolerancie. Hlavne pri každom rozhodovaní sa držím klasických cností. Odvahy, spravodlivosti, rozvážnosti a múdrosti. Niekedy sa mi to darí viac, niekedy menej, ale určite toto je to, čo by som pomenovala a zaradila pod hlavičku heslo.

Čo považujete za najväčšiu prednosť Slovenska?

Geopolitické postavenie. Niekoľko ukážok schopností dynamiky a zmeny nežnou formou od roku 1989, aj pri vzniku samostatného štátu v porovnaní s inými krajinami. Dlhodobo sme schopní mať dobré susedské vzťahy výhodné pre všetkých zúčastnených. Slovensko má veľmi odvážnych a obete schopných občanov. Slovensko má tiež výhodu multikulturálnosti. Je to krajina, kde sa stretávajú rôzne kultúry, rôzne národnosti. Môžeme to využiť ako výhodu, ak budeme rozumní.

Čo považujete za momentálne najväčší problém, ktorý trápi občanov Slovenska?

Jednoznačne nezamestnanosť. Nedostatok práce a nízke príjmy z práce. Neistotu a s tým súvisiace problémy, ktoré sa na to nabaľujú. Budúcnosť detí, starostlivosť o starkých. Rozhodovanie sa o prioritách pre obmedzený rozpočet. S tým súvisí aj strach z budúcnosti. Nabaľuje sa na to pomerne veľká nedôvera v politikov, že s tým dokážu niečo urobiť, že majú na to schopnosti. Už raz ľudia zažili pád do nezamestnanosti. Len sme sa nadýchli a opäť. K tomu sa pridáva nedôvera v základné inštitúcie krajiny. Na koho sa obrátiť?  Kto vie poradiť? Či vôbec existuje nejaké riešenie, alebo rada. Súvisí to so stavom súdnictva, ale aj so stavom morálky.

Súhlasíte, že kritické médiá sú pre demokraciu nevyhnutné?

Áno.

Majú médiá verejnej služby na Slovensku budúcnosť? Ak áno, akým spôsobom by mali byť financované?

V iných krajinách sú tieto médiá veľmi úspešné. Nemusíme chodiť ani ďaleko, stačí k susedom, kde sa podarilo verejenoprávne médiá zreformovať do podoby silných konkurencieschopných médií voči komercii a ponúkať programy, ktoré sú alternatívou k čistej zábave a telenovelám. Rovnaké médiá potrebuje Slovensko, pretože dokumenty, dejinná pamäť, vysvetľovanie odkiaľ kráčame, pochopenie samých seba, kto vlastne sme, čo sa na krajine významne podpísalo, vysvetlenie motívov niektorých rozhodnutí a činov, oboznamovanie s pôvodnou tvorbou, ale aj informovanie o tom, čo nefunguje. Naopak aj pozitívne vzory. Od komerčného média nedostanete pozitívne vzory. Pozitívny príklad dobrých projektov, ktoré priniesli dobré pozitívne výsledky. Vzdelávanie. Programy pre deti a mládež, ktoré ich posúvajú. Normálna publicistika, kde nie ste tlačený do päťsekundovej odpovede, keď bez bonmotu nemáte šancu na úspech. Dokonca vulgárneho bonmotu, ako zisťujem v ostatnom čase. Čím vulgárnejší, tým rozšírenejší. Bolo by zlé, keby Slovensko nemalo verejnoprávne médiá. Rovnako je zlé, keď nefungujú tak, ako by mali fungovať.

Podporíte zmenu súčasného tlačového zákona v zmysle odporúčaní OBSE?

Áno. Na základe diskusie s médiami.

Ako vnímate fakt, že médiá zaplatili politikom a sudcom v súdnych sporoch len v roku 2009 viac ako 100.000 eur?

Máme možnosť opravy v médiách. Ja som sa zatiaľ s médiami nesúdila. Nebol dôvod. Vždy bola akceptovaná požiadavka, keď boli vecné argumenty, o opravu textu. Je to skôr forma zastrašovania a v niektorých prípadoch pri vysokých sumách, likvidácia médií, ktoré možno v očiach niektorých politikov sú nepohodlné.

Myslíte si, že prítomnosť zahraničných diplomatov na disciplinárnych pojednávaniach voči sudcom má svoje opodstatnenie?

Kritický stav nášho súdnictva už snáď nie je neznámou pre nikoho. Nedôvera v súdy je obrovská. Mafiáni, vrahovia sa prechádzajú po uliciach, pretože boli nejaké procedurálne obštrukcie. Priepasť medzi spravodlivosťou a zákonmi je obrovská. Už samotný sudcovský stav protestuje proti stavu v akom máme súdnictvo. Veta, že to budeme riešiť previerkami ma neupokojuje ani na chvíľu, pretože najvyšší predstaviteľ súdnej moci má najvyššiu previerku NBÚ. Previerkami to nevyriešime, ale vážnou reformou súdnictva. Od verejných pojednávaní, cez nahrávanie pojednávaní, zverejňovania rozsudkov, kontroly prideľovania súdnych sporov, náhodného výberu súdnych sporov, občianskej účasti pri rozhodovaní sudcov, účasti občanov v súdnej rade, povýšení kompetencií tohto orgánu, inej voľbe sudcov do najvyššieho súdu a tak ďalej.

Ste za obmedzenie poslaneckej imunity tak, aby sa vzťahovala iba na hlasovanie a výroky v NR SR? 

Áno, bez diskusie.

Uvádzate, resp. uvediete vo Vašom majetkovom priznaní údaje do najmenších podrobností, aj nad rámec zákonnej úpravy?

Urobila som tak už dávno. Je to na internetových stránkach, na ktorých sa o to zaujímali.

Podporíte v nasledujúcom volebnom období zmenu volebnej legislatívy smerom k zjednoteniu základných inštitútov do jedného volebného zákona (tzv. volebného kódexu)?

Nielen podporíme, ale my to aj navrhujeme. Okrem toho, že chceme zjednotiť volebné zákony, pretože sú každý z iného súdka. Je príliš veľa volieb a každé podľa iných pravidiel. V niektorých sú také systémové chyby, že sú tie zákony v podstate nevykonateľné, alebo keď ich chcete dodržať, tak sa to nedá. Tieto zákony nerátali so zmenou možností vo volebnej kampani, ako sú napríklad nové technológie. V niektorých máte obmedzené lehoty, kedy môžete kampaňovať, v iných nemáte. V niektorých máte sumy, ktoré môžete použiť, v iných nie. Sme jednoznačne za zjednotenie volebných zákonov, ale tiež za elektronickú možnosť voľby. Zároveň sme aj za zváženie zmiešaného volebného systému. Máme stále jeden obvod.

Koľko obvodov by ste chceli?

To je na diskusiu, ale že taký systém by bol spravodlivejší, niet pochýb.

Ste za zvýšenie / zníženie / ponechanie súčasnej úrovne daňového a odvodového zaťaženia, resp. za zavedenie progresívneho zdanenia? Ak zvýšenie/zníženie, na akú úroveň?

Mali sme pôvodne v pláne znižovať daňové zaťaženie, pretože je to jedna zo skúseností, podľa ktorej táto súčasť reforiem bola veľmi nápomocná pri naštartovaní ekonomiky a tvorbe nových pracovných miest. V súčasnej dobe a stave krajiny, pri tejto miere zadlženosti, ktorá rapídne rastie a jej dynamika je až hrozivá, by to bolo nezodpovedné a nemožné. Preto pri daniach chceme zotrvať na 19 percentnej dani, ale po audite zvážiť zrušenie výnimiek. Je ich príliš veľa. Niektoré sú neoprávnené. Ako ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny som predkladala návrh na reformu odvodov uznesením vlády už v decembri 2005. To uznesenie do dnes platí, len sa nezrealizovalo. Dotýkalo sa následností krokov. Jednotný výber daní a odvodov, jednotný vymeriavací základ, jeden sociálny fond. Odbúranie poistení, ktoré nemusia byť súčasťou povinného sociálneho poistenia na zamestnávateľskej a komerčnej báze. Jeden platiteľ. To vytvára priestor pre percentuálne zníženie balíka poistenia. Zároveň administratívne zjednodušenie. Teda získavate isté zdroje a vyšší výber pri odvodoch. Jednoročné zúčtovanie, jeden formulár. Popri tom zavedenie toho, čo máme pri daniach. Teda odpočítateľná položka pre odvodovú záťaž, aby sme uľahčili zamestnávanie nízko príjmových skupín. Hlavne je to nástroj na zamestnávanie nízko kvalifikovaných ľudí a odbúravanie nelegálnej práce.

Ste za zrušenie minimálnej mzdy?

Nie. SR a stav jej ekonomiky nie je v takom štádiu, aby sme to mohli pustiť z rúk. Ale navrhujeme zrušenie minimálnej mzdy pri medzitrhu práce. To je kombinácia dávky a príjmu z práce. Je to nástroj, ktorý umožňuje zamestnávať dlhodobo nezamestnaných a ľudí s nízkou, alebo žiadnou kvalifikáciou. Tam keby sme chceli dodržiavať hranicu minimálnej mzdy, týchto ľudí nevieme dostať na štandardný trh práce. Zamestnávatelia týchto ľudí nezamestnávajú priamo, pretože je to takzvaná drahá lacná nízko kvalifikovaná pracovná sila. Takže pre medzitrh práce je to konkrétny nástroj ako riešiť dlhodobú nezamestnanosť a zamestnávanie ľudí s nízkou kvalifikáciou. Pre tento prípad áno.

Ste za projekt výstavby širokorozchodnej trate cez celé územie SR?

Zásadne nie. Dnes ani zďaleka nemáme vyťaženú nákladnú železničnú dopravu. Veď ju každoročne štát dotuje. To je ďalší dlh, nie pôžička, pretože železnice tie peniaze nebudú schopné v živote vrátiť. Takže vyťažme vlastnú železničnú nákladnú dopravu. Výstavbou ohrozujeme miesta na prekládke v Čiernej nad Tisou, ktorá dnes nie je plne vyťažená. Navyše, máme železničnú sieť. Primárne však chýba sieť diaľnic a rýchlostných ciest a nie širokorozchodná trať.

Ste za spoplatnenie denného vysokoškolského štúdia?

Nie. Dôkazom toho je aj fakt, že za minulej vlády, aj keď to jeden z koaličných partnerov mal v programe, nestalo sa to súčasťou regulatívov vlády. Na takýto krok potrebujeme najskôr zásadnú reformu vysokého školstva, ktorá naozaj vytvorí tri stupne vzdelávania. Odborné, bakalárske a magisterské. Po druhé, kvalitné vzdelávanie, ktoré bude zábezpekou pre umiestnenie sa na trhu práce a zárukou úspechu. Po tretie, už dnes študenti platia príliš veľa. Štúdium nie je bezplatné. Zabránili by sme mnohým vôbec k dostupnosti vysokoškolského štúdia. Navyše bez systému štipendií, zamestnávateľských štipendií, sociálnych štipendií a širokospektrálnych pôžičiek podmienených schopnosťou splácať, táto úvaha ani nie je na mieste.

Ste za legalizáciu ľahkých drog?

Nie.

Koľko finančných prostriedkov odhadujete vynaložiť na kampaň?

Máme pôžičku 1,3 milióna eur z banky a k tomu máme nejakých darcov. Ale uvidíme podľa toho, ako sa bude rozbiehať kampaň, či pôjdeme štandardným spôsobom. Spoty v médiách sú tak strašne drahé, že zvažujeme, či do toho pôjdeme. Neradi by sme išli s takýmito nákladmi do kampane, ale pokiaľ nás súťaž a konkurencia prinútia, budeme zvažovať.

Ako odhadujete svoj volebný zisk?

Situácia je veľmi neurčitá na to, aby som si ako sociologička trúfala urobiť nejaký odhad. Je neurčitá predovšetkým z hľadiska účasti. Neviem, ako sa nám podarí mobilizovať voličov. Práve od toho záleží, aký vieme získať výsledok. Zatiaľ agentúry odhadujú pomerne nízku účasť vo voľbách, čo nie je dobrá správa. My naozaj chceme špičkovú kampaň vymedziť ako mobilizačnú pre občanov bez ohľadu na to, či to bude pre nás, alebo nie. Pokúsime sa dosiahnuť číslo, aké sme mali v predchádzajúcich voľbách.

 

Celý rozhovor je prístupný na:
http://www.webnoviny.sk/volebne-rozhovory/radicova-nechcem-post-premiera-ak-/137501-clanok.html

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----