.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
INTERVIEW s...: Dušan ČAPLOVIČ (Smer-SD): "Získame viac ako 33 percent"
Pridané: 10. 6. 10
Autor: Radovan Pavlík (SITA)
Verzia pre tlač

Prečo by sa mali občania Slovenska zúčastniť na tohtoročných voľbách do NR SR?

Pretože najvýsostnejšie právo občana je rozhodovať o svojej budúcnosti a o tom, aký by mal byť vývoj na Slovensku najbližšie štyri roky. Tiež, aby tí, ktorí nepôjdu voliť, neboli najväčší kritici toho, kto sa dostal k moci. Každý by mal tiež niesť svojim rozhodnutím spoluzodpovednosť. Na jednej strane je to teda právo a na druhej strane spoluzodpovednosť na rozhodnutí, kam sa bude Slovensko uberať.

Prečo by občania mali voliť Smer-SD?

Treba zvažovať. V politike je to tak, že tí, čo sú najviac presvedčení o svojej súčasnej pravde, mávajú krátku pamäť. Treba zvažovať, čo bolo v rokoch 2002 – 2006 v oblasti sociálnej politiky. Aké sa prijímali opatrenia. A čo sa robilo v rokoch 2006 – 2010. Navyše my sme boli v ďaleko ťažšej situácii v porovnaní s predchádzajúcou vládou, pretože sme museli riešiť posledné dva roky nie konjunktúru, ale recesiu a jej obrovské dopady. Smer-SD nikdy túto oblasť neobišla a vždy ju považovala za prioritu. Teda smerom k občanovi a pre občana. To je tá najpodstatnejšia vec. To znamená, nie pre horných 10 000,  ako to bolo v rokoch 2002 – 2006.

Ktorým heslom sa ako politik riadite?

Keď človek vstúpi do politiky, musí si predovšetkým zopakovať to najpodstatnejšie. Má ľuďom slúžiť a nie robiť pre seba. Blízke je mi aj heslo Máhatmá Gándího: „Ži a nechaj žiť.“ To znamená vytvoriť všetky podmienky pre tých, ktorí sú často v núdzi. Aby sa im podala pomocná ruka a robilo predovšetkým pre nich. Oni totiž potrebujú pomoc a potrebujú ju predovšetkým od štátu. Ak reprezentujem tento štát vo vysokej ústavnej funkcii, je mojou zásadnou povinnosťou, robiť všetko pre druhého a nie pre seba.

Čo považujete za najväčšiu prednosť Slovenska?

Sme starí národ, mladý štát a malá krajina počtom obyvateľov i rozlohou. Dajú sa u nás veľmi rýchlo urobiť potrebné zmeny a reštrukturalizácie. Vo veľkých krajinách je to väčší problém. U nás sa mnohé aktivity napríklad v oblasti konkurencieschopnosti, dajú veľmi rýchlo naštartovať. Prednosťou Slovenska je aj jeho geografické umiestnenie v Európe. Má obrovskú šancu vytvárať most medzi západom a východom, a tiež medzi severom a juhom. Slovensko je krajinou, ktorá bola už v dávnej minulosti križovatkou rôznych etník, národov, národností a rôznych myšlienok. Malo by teda aj teraz zostať takouto krajinou a vytvárať mosty pre spájanie. Hľadať to, čo nás spája a nie čo nás rozdeľuje.

Čo považujete za momentálne najväčší problém, ktorý trápi občanov Slovenska?

Momentálne sú to povodne. Som prekvapený, ako ľudia, ktorých povodne nepostihli, súcitia s postihnutými. Slovensko je naozaj hodnotovo kresťanská krajina. Má kresťanské hodnoty. Vidíme tu obrovské možnosti solidarity a vzájomnej pomoci, empatie a pochopenia. Prirodzene nás trápia aj globálne ohrozenia celého sveta. To sú hospodárska a sociálna kríza, ktorá ešte nepominula a tiež ohrozenie klímy a životného prostredia.

Majú médiá verejnej služby na Slovensku budúcnosť? Ak áno, akým spôsobom by mali byť financované?

V každej krajine majú takéto médiá uplatnenie. Samozrejme musia si zachovávať svoju autonómiu. Slovensko potrebuje jeden silný celok, ktorý by mohol byť vzájomne prepojený. To je televízia, rozhlas a tlačová agentúra. Tento celok by dokázal monitorovať celý svet. Je to aj finančne rentabilné. Niečo na spôsob BBC. Financovanie by malo zostať ako do teraz, teda formou poplatkov za služby vo verejnom záujme. Ale zdôrazňujem, že tie služby musia byť uskutočňované naozaj vo verejnom záujme a nie v záujme niektorých partikulárnych aktivít.

Podporíte zmenu súčasného tlačového zákona v zmysle odporúčaní OBSE?

Viackrát som vysvetľoval prečo sme tento zákon prijali. Aj OBSE si uvedomuje, že tento zákon, pokiaľ nie je zneužívaný niektorými politikmi, nezohráva dôležitú úlohu. Na jednej strane chráni osobnosť. Na druhej strane vytvára podmienky pre profesionalitu novinárov.

Ako vnímate fakt, že médiá zaplatili politikom a sudcom v súdnych sporoch len v roku 2009 viac ako 100.000 eur?

Je to realita. Nie som sudca. Ak sa zistili nedostatky, boli použité v médiách klamstvá, ktoré poškodili človeka, zrejme súdy rozhodovali profesionálne. Politik by nemal byť sudca. Od súdnej moci by mal byť bokom. Politik musí rešpektovať rozhodnutia súdov. Nemôže ich spochybňovať. Niekedy som zhrozený ako sú niektorými politikmi spochybňované rozhodnutia o ústavnosti zákonov už pred vyhlásením stanoviska Ústavného súdu.

Sú kritické médiá pre demokraciu nevyhnutné?

Každá kritika, pokiaľ je slušná a prezentovaná slušným spôsobom, ktorá neuráža, odkrýva mnohé individuálne zlyhania, je potrebná. Médiá majú byť správnym regulátorom demokracie. Pokiaľ zlyháva opozícia, sú tu médiá, ktoré môžu poukázať na mnohé individuálne zlyhania. Mnohokrát naša opozícia nekritizovala z vlastného poznania, ale využívala aj nepravdivé informácie z médií a na základe nich kritizovala individuálne prešľapy.

Myslíte si, že prítomnosť zahraničných diplomatov na disciplinárnych pojednávaniach voči sudcom má svoje opodstatnenie?

Je to trošku postavené na hlavu. Keby som bol diplomat v ktoromkoľvek štáte, nenarušil by som tento status a choval by som sa ako diplomat. Je to z ich strany síce legitímne, ale z hľadiska zachovávania kvality diplomatickej služby to považujem za prešľap.

Ste za obmedzenie poslaneckej imunity tak, aby sa vzťahovala iba na hlasovanie a výroky v NR SR?

Na všetky zlyhania poslancov ako občanov SR treba zrušiť imunitu. Výnimkou majú byť len výroky v parlamente.

Uvádzate, resp. uvediete vo Vašom majetkovom priznaní údaje do najmenších podrobností (aj nad rámec zákonnej úpravy)?

Uvádzam všetko do detailov. Nemám problém s vyčíslením svojho majetku a výšky úspor. Môj majetok sa obmedzuje len na bývanie a na moje hobby. To sú obrazy a knihy.

Podporíte v nasledujúcom volebnom období zmenu volebnej legislatívy smerom k zjednoteniu základných inštitútov do jedného volebného zákona (tzv. volebného kódexu)?

Uvedomujem si, že sa blíži supervolebný rok 2014, kedy by mali byť u nás štyri voľby. Považujem to za náročné pre voličov. Účasť na niektorých voľbách je potom veľmi nízka. Mali by sme pred týmto rokom prijať niektoré opatrenia, aby sa niektoré pravidlá hry zjednotili u jednotlivých druhov volieb a pre niektoré voľby by sme mali nájsť aj spoločné termíny. Aby občania mohli v jeden deň rozhodnúť o voľbe prezidenta a napríklad o poslancoch Európskeho parlamentu.

Ste za zvýšenie / zníženie / ponechanie súčasnej úrovne daňového a odvodového zaťaženia, resp. za zavedenie progresívneho zdanenia? Ak zvýšenie/zníženie, na akú úroveň?

Nikdy nehovor nikdy v tejto veci. Môžu sa prijať v budúcnosti rôzne opatrenia, ktoré budú vychádzať z konkrétnej situácie. Tá sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Vidíme to aj vo vyspelých krajinách ako sú Nemecko a Francúzsko, ktoré budú hľadať zdroje, aby zachovali nielen isté sociálne štandardy, ale aj stabilitu fiškálnej politiky. Od nich totiž závisí aj stabilita krajiny. V niektorých krajinách majú vysoké odvody a dane a napriek tomu sú stabilnými a konkurencieschopnými štátmi. Sú to predovšetkým severské krajiny. V programe máme zvýšenie počtu odpočítateľných položiek, aby sa solidaritou nadštandardne zarábajúci podieľali na pomoci tým, ktorí to potrebujú.

Ste za zrušenie minimálnej mzdy?

V žiadnom prípade. Do konca podporujem aj zavedenie minimálneho dôchodku. Tieto veci vytvárajú isté rámce pre prežitie ľudí, ktorí celý život pracovali a zodpovedne sa starali o výchovu detí a odkladali si peniaze do dôchodkového systému. Počas ekonomickej konjunktúry by sa mala minimálna mzda navyšovať.

Ste za projekt výstavby širokorozchodnej trate cez celé územie SR?

Nielen, že som za tento projekt, ale som aj za projekt TTT (transkontinentálny tranzitný terminál), ktorý má vzniknúť pri Bratislave. Má spájať železničnú, cestnú, leteckú a vodnú dopravu. Je to obrovská šanca. Išlo by o veľmi rýchlu dopravu z východu do stredu Európy. Verím, že širokorozchodná trať nezostane len vo Viedni. Je tu záujem Nemecka, Francúzska.

Ste za spoplatnenie denného vysokoškolského štúdia?

Každý ma mať možnosť absolvovať jednu vysokú školu bez spoplatnenia pre zachovanie rovnosti šancí, ak neštuduje na dvoch školách, alebo ak si štúdium z vlastnej viny nepredĺžil. Zároveň treba zamedziť nelegálnemu výberu poplatkov pre školy.

Ste za legalizáciu ľahkých drog?

V žiadnom prípade. Som za výrazné trestanie výrobcov a dílerov drog. Od ľahkej drogy sa človek veľmi rýchlo dostáva k tvrdým drogám. Je to likvidácia osobnosti.

Koľko finančných prostriedkov odhadujete vynaložiť v Smere-SD na kampaň?

Máme vlastné zdroje. Berieme si aj pôžičku od banky. Peniaze, ktoré použijeme na volebnú kampaň sú legitímne a transparentné a môže si to každý skontrolovať. Presnú sumu neviem, je to kompetencia generálneho manažéra. Mňa skôr zaujímajú „pidistrany“, ktoré majú kampaň väčšiu ako je naša, kde zobrali obrovské peniaze.

Ako odhadujete volebný zisk Smeru-SD?

Predpokladám, že viac ako 33 percent.

Poznámka: Predseda strany Smer-SD Robert Fico pôvodne úplne odmietol interview. Nakoniec ho tento týždeň zastúpil Dušan Čaplovič, podpredseda strany.

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----