.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: Začalo sa informačné moratórium k obecným voľbám
Pridané: 13. 11. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 13. novembra (SITA) - Kampaň k voľbám do orgánov samosprávy obcí sa po 15 dňoch skončila a presne o 7:00 sa začalo 48-hodinové predvolebné informačné moratórium. Moratórium trvá aj počas samotných volieb, až do zatvorenia volebných miestností, teda aj v sobotu 15. novembra do 20:00. Počas moratória zákon zakazuje v médiách a v budovách, kde sú volebné miestnosti, a v ich bezprostrednom okolí zverejňovať alebo vysielať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom. Počas volieb nesmú členovia volebných komisií a pracovníci odborných útvarov až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania informovať o priebehu ani o čiastkových výsledkoch volieb. Ako pre agentúru SITA uviedla riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR a zapisovateľka Ústrednej volebnej komisie (ÚVK) Eva Chmelová, v praxi to znamená, že žiadna volebná komisia nesmie poskytovať žiadne údaje. Napríklad nemôže informovať ani o tom, v akom množstve chodia voliči hlasovať, aj to je totiž informácia, ktorá môže ovplyvniť konanie voličov.

Pre blížiace sa voľby starostov, primátorov a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev platí aj moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov verejnej mienky k týmto voľbám. Začalo sa už sedem dní pred voľbami, v sobotu 8. novembra. Výsledky volebných prieskumov sa môžu uverejniť až po skončení hlasovania. V prípade potreby môže obec určiť začiatok volieb na skoršiu hodinu. Nemení sa tým však záver hlasovania a všade sa musí skončiť rovnako, o 20:00.

Porušenie volebnej kampane, ktoré mohlo zmeniť výsledok volieb do orgánov samosprávy obcí, môže potvrdiť alebo vyvrátiť iba Ústavný súd (ÚS) SR. "Ministerstvo vnútra SR, ani Ústredná volebná komisia nie sú oprávnení kontrolovať volebnú kampaň. Jediný, kto má na to právo, je Ústavný súd SR," zdôraznila pre SITA Eva Chmelová. ÚS SR môže preskúmať sťažnosti oprávnených osôb, teda tých, čo podľa zákona môžu v súvislosti s voľbami podať sťažnosti na ústavný súd. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú politické strany, 10 percent voličov príslušného volebného obvodu alebo kandidát, ktorý získal najmenej 10 percent hlasov. Volebné sťažnosti môžu podať na ÚS SR do 10 dní po oznámení výsledku volieb. Ústavný súd sťažnosti preskúma a v prípade, ak zistí, že protizákonná volebná kampaň či ďalšie okolnosti mohli ovplyvniť výsledky volieb, môže výsledky volieb zrušiť. To sa podľa Chmelovej už v minulosti viackrát stalo.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev si na najbližšie štyri roky volíme v sobotu 15. novembra od 7:00 do 20:00. Voľby predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí sa neuskutočnia vo všetkých 5 989 volebných okrskoch. Pre nedostatok kandidátov si v 14 obciach nezvolia celé zastupiteľstvo, v piatich obciach nebudú voliť starostu a v troch z nich ani svoj poslanecký zbor. Voličské právo má približne 4,4 milióna obyvateľov Slovenska, ktorí v deň volieb dosiahnu minimálne 18 rokov. Volia aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa ministerstva vnútra je ich približne 61 500. Voliť sa dá iba v mieste trvalého bydliska.

Štatistický úrad SR uverejní priebežné neoficiálne výsledky obecných volieb po zaznamenaní prvých zápisníc z miestnych či mestských volebných komisií v sobotu po 20:00 na dvoch webstránkach - http://www.statistics.sk a http://www.volbysr.sk. Výsledky by po novom mali byť ľahko dostupné napríklad aj cez mobilné telefóny. Definitívne výsledky publikujú po ich schválení Ústrednou volebnou komisiou v nedeľu 16. novembra.mt;tm

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----