.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: V Púchove sleduje voľby 18 nezávislých pozorovateľov
Pridané: 15. 11. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) – Pre obavy z možného marenia volieb vyslala Ústredná volebná komisia (ÚVK) svojich členov do viacerých miest a obcí Slovenka. Dvaja členovia ÚVK po jej dnešnom prvom rokovaní odišli sledovať voľby do mesta Púchov. Zároveň voľby v Púchove sleduje v každej z 18 volebných miestností jeden nezávislý pozorovateľ. Počas rokovania o Púchove ÚVK “zobrala na vedomie a schválila vyslanie osobitných pozorovateľov do všetkých 18 okrskov mesta Púchov, ktorí sledujú nielen priebeh hlasovania, ale budú prítomní až do ukončenia sčítania hlasov v jednotlivých okrskoch mesta Púchov. Tak isto rozhodla o tom, že všetky volebné materiály – teda použité hlasovacie lístky a všetky dokumenty budú zapečatené osobitnou lepiacou páskou s pečiatkou Ústrednej volebnej komisie tak, aby boli dostatočne zabezpečené pre prípad neskoršieho preskúmavania,“ médiá o tom po skončení rokovania ÚVK informovala zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová.

Osobitní pozorovatelia v Púchove sú zamestnancami Okresného úradu Považská Bystrica, teda z iného okresu. Podľa Chmelovej okresný úrad požiadali, “aby zo svojich zamestnancov vyčlenil pozorovateľov, ktorí sú nezávislými pozorovateľmi, pretože nie sú ani kandidátmi ani príbuznými žiadnych kandidátov. V tomto prípade sme považovali za potrebné, aby ÚVK naozaj mala objektívnu informáciu počas celého dňa z týchto volebných miestností, pretože miestna volebná komisia v Púchove požiadala ÚVK o vykonanie dohľadu nad voľbami vo všetkých okrskoch,“ spresnila Eva Chmelová. ÚVK však nemohla vyslať do každej volebnej miestnosti v Púchove jedného svojho člena. Dôvodom je fakt, že ÚVK má 20 členov a tí musia robiť dohľad aj v iných obciach a mestách a zároveň riešiť prípadné problémy volebných komisií v centrále ÚVK.

ÚVK sa vyjadrila aj k podnetu z Púchova, podľa ktorého miestna volebná komisia mesta Púchov dala niektorým okrskovým volebným komisiám úlohu, aby osobitne zaznamenávali meno, priezvisko a dátum narodenia voliča a aj kedy prišiel voliť. Takýto zoznam mal byť po ukončení hlasovania vložený do hlasovacej schránky. ÚVK podľa Chmelovej skonštatovala, že to je v rozpore so zákonom a počas návštevy všetkých okrskov v Púchove to tiež preveria dvaja vyslaní členovia ÚVK.

Popri Púchove požiadali ÚVK o zabezpečenie dohľadu počas dnešných obecných volieb aj v obci Marianka (okres Malacky), v Senci a v ďalších mestách a obciach. Členovia ÚVK išli preveriť aj situáciu do mesta Piešťany, odkiaľ prišiel podnet na to, že kandidát na primátora je údajne zapisovateľom niektorej z okrskových volebných komisií. Zákon o tom nič nehovorí, ale existuje nález Ústavného súdu SR podľa ktorého sa účasť kandidáta vo volebnej miestnosti počas hlasovania môže považovať za kampaň a môže to spochybniť výsledky volieb, upozornila Eva Chmelová.

ÚVK sa na rokovaní, ktoré sa začalo o 8:00 a skončilo až na poludnie, zaoberala približne tridsiatkou podnetov. Množstvo podnetov bolo na vedenie volebnej kampane, ktorá však nepatrí do kompetencií ÚVK. Veľa podnetov bolo aj na prítomnosť pozorovateľov vo volebných miestnostiach a ÚVK k nemu vydala špeciálne uznesenie. Upozorňuje v ňom okrem iného na to, že okrsková volebná komisia má povoliť účasť pozorovateľov počas hlasovania a sčítania hlasov, ak bude dodržaný poriadok vo volebnej miestnosti a nesmie účasť pozorovateľov časovo obmedziť. Pozorovateľom počas hlasovania nemôže byť kandidát do orgánu samosprávy obce, ale sčítanie hlasov už sledovať môže. Pozorovateľom vôbec nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Podľa Evy Chmelovej, otázky o pozorovateľoch volieb boli aj pri predošlých obecných voľbách, ale nie v takomto rozsahu.

ÚVK sa najbližšie zíde na rokovaní o 20:00. Dovtedy časť členov ÚVK sleduje priebeh hlasovania v rôznych oblastiach Slovenska a časť ostala v centrále, kde rieši prípadné problémy volebných komisií nižších stupňov.Agentúra SITA vydá k správe zvukovú správu na http://audio.sita.sk.tm;zd

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----