.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
VOĽBY: Hlasovanie v obecných voľbách bolo podľa ÚVK v poriadku
Pridané: 15. 11. 14
Autor: SITA
Verzia pre tlač

BRATISLAVA 15. novembra (SITA) – Hlasovanie v obecných voľbách sa uskutočnilo v poriadku a neboli zistené rušivé momenty, ktorými by sa musela Ústredná volebná komisia (ÚVK) osobitne zaoberať. Po skončení večerného rokovania, na ktorom sa členovia ÚVK zišli po závere hlasovania, to pre médiá skonštatovala zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. ÚVK však podľa Chmelovej dostala niektoré oznámenia, napríklad zo Zlatých Moraviec, kde pri zaraďovaní obyvateľov do volebných okrskov a obvodov došlo k určitým pochybeniam, čo po vyhlásení výsledkov môže spôsobiť sťažnosti. Celkovo dnes ÚVK prerokovala štyri desiatky podnetov, pričom veľká časť bola na volebnú kampaň, v tejto oblasti však ÚVK nemá kompetencie.

ÚVK dostala viacero žiadostí o súčinnosť pri sčítaní hlasov, napríklad aj z bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves, povedala Chmelová. Pripomenula, že volebné sťažnosti môžu podať na Ústavný súd (ÚS) SR do 10 dní po oznámení výsledku volieb politické strany, 10 percent voličov príslušného volebného obvodu alebo kandidát, ktorý získal najmenej 10 percent hlasov. Ak ústavný súd zistí, že protizákonná volebná kampaň alebo ďalšie okolnosti mohli ovplyvniť výsledky volieb, môže výsledky volieb zrušiť, čo sa v minulosti už viackrát stalo.

Ak by podľa Chmelovej niektorý z členov volebnej komisie nepodpísal zápisnicu, neznamená to neplatnosť volieb. “V prípade, že by tak urobili všetci členovia, aj podľa nálezu ústavného súdu by to znamenalo, že je tu určitý signál, že niečo nie je v poriadku,“ informovala ďalej.

Signály o možnom narušení volieb v okresnom meste Púchov sa zatiaľ podľa Chmelovej nepotvrdili. Voľby v okresnom meste Púchov boli podľa jej slov “regulované“. ÚVK totiž do Púchova vyslala svojich dvoch členov a v každej z 18 volebných miestnosti sledoval hlasovanie aj sčítanie hlasov jeden nezávislý pozorovateľ. Pozorovateľov sem z radov svojich zamestnancov vyslal Okresný úrad v Považskej Bystrici. ÚVK zároveň rozhodla, že všetky volebné materiály – teda použité hlasovacie lístky a všetky dokumenty budú zapečatené osobitnou lepiacou páskou s pečiatkou ÚVK tak, aby boli dostatočne zabezpečené pre prípad neskoršieho preskúmavania.

Približne 4,4 milióna obyvateľov Slovenska, vrátane cudzincov s trvalým pobytom v SR, si dnes od 7:00 do 20:00 mohlo na najbližšie štyri roky vybrať predstaviteľov obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí. Sedem obcí využilo možnosť otvoriť volebné miestnosti skôr, aj v nich sa však muselo hlasovať do 20:00. Obyvatelia mohli svoje voličské právo využiť v 5 986 volebných miestnostiach. V 14 obciach nevolili celé zastupiteľstvo, v šiestich obciach nevolili starostu a z nich v troch ani svoj poslanecký zbor. Voľby sa tak vôbec nekonali v obciach: Ižipovce (okres Liptovský Mikuláš), Ondavka (okres Bardejov) a Harakovce (okres Levoča). Volilo sa preto v 2 923 obciach z celkového počtu 2 926 obcí. Nové voľby vyhlási do 14 dní od oficiálneho zverejnenia výsledkov volieb predseda národnej rady. Pravdepodobne budú na prelome februára a marca. Do zvolenia nových obecných zástupcov vedú obce tí, čo boli zvolení v predošlých voľbách. Podmienkou pre účasť na hlasovaní bol vek nad 18 rokov. Keďže v obecných voľbách volia v každej obci jej obyvatelia vlastných komunálnych zástupcov, voliť sa dalo len v mieste trvalého bydliska.

Priebežné neoficiálne výsledky obecných volieb publikuje Štatistický úrad SR na dvoch webových stránkach - http://www.statistics.sk a http://www.volbysr.sk. Definitívne výsledky zverejnia po ich schválení ÚVK v nedeľu 16. novembra, odhadom okolo poludnia.tm;nr

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----