.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Odpočet vlády - ŠKOLSTVO (výber z analýz)
Pridané: 9. 3. 12
Autor: Vladimír BURJAN (Dobrá škola), Zuzana ZIMENOVÁ (Konzervatívny inštitút), INEKO
Verzia pre tlač

Vzhľadom na skutočnosť, že sa nám napriek veľkej snahe so žiadnym z oslovených odborníkov nepodarilo dohodnúť, aby pre www.infovolby.sk spracovali odpočet vlády v oblasti školstvo, ponúkame ako alternatívu a námet na zhodnotenie aktivít v tejto oblasti výber z analýz, vytvorených mimovládnymi organizáciami či individuálnymi odborníkmi

 

Vladimír Burjan 
http://www.burjanoskole.sk

Od štvrtého roku života pôsobím v školstve. Postupne som bol škôlkarom, žiakom ZŠ (Duklianska ul. BA), gymnazistom (GAMČA), vysokoškolákom (MFF UK), učiteľom matematiky na gymnáziu (GAMČA), riaditeľom odboru na ministerstve školstva, vedúcim skupiny merania výsledkov vzdelávania na Výskumnom ústave pedagogickom, externým učiteľom na MFF UK (prednáška o testovaní), rodičom dvoch školopovinných detí a členom rady školy (GAMČA). Okrem toho som už sedemnásty rok riaditeľom firmy EXAM testing a od septembra 2009 aj vydavateľom a šéfredaktorom časopisu DOBRÁ ŠKOLA. Vo voľnom čase sa dovzdelávam v histórii, filozofii, výtvarnom umení, architektúre a hudbe – teda v oblastiach, v ktorých mi náš vzdelávací systém zostal veľa dlžný.

 

Zuzana Zimenová (Konzervatívny inštitút) 
http://www.noveskolstvo.sk/article.php?569

Absolvovala vysokoškolské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov slovenský jazyk a literatúra - nemecký jazyk a literatúra. V rokoch 1987-94 pracovala v Slovenskom rozhlase, neskôr ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na cirkevnej základnej škole. Od roku 1999 pôsobí ako nezávislý expert vo viacerých projektoch, ktoré sa venujú problematike vzdelávania a spolupracuje s rôznymi štátnymi inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Je jedným zo zakladajúcich členov Iniciatívnej skupiny za reformu vzdelávania pri Centre pre vzdelávaciu politiku. Od roku 2005 spolupracuje s Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika ako analytička pre oblasť vzdelávania. Je spoluatorkou návrhu školského zákona (2006). Je externou doktorandkou na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity.

 

Mimovládna organizácia INEKO 
http://www.ineko.sk/ostatne/monitoring-reformy-skolstva

Cieľ projektu ‘Reforma školstva’ je poskytnúť učiteľom a učiteľkám základných a stredných škôl, rodičom a verejnosti zaujímajúcej sa o vzdelávanie informácie o obsahovej reforme školstva.

INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) je mimovládna organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----