.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Jozef ĎURICA (SDĽ): My ponúkame ľavicovú alternatívu
Pridané: 22. 2. 12
Autor: Radovan Pavlík (SITA)
Verzia pre tlač

Jozef Ďurica vedie Stranu demokratickej ľavice od decembra 2011. Dovtedy pôsobil ako jej tajomník. Pred rokom 1989 pracoval ako predseda okresného výboru Socialistického zväzu mládeže (SZM) v Žiline. Na základe dosiahnutých výsledkov bol zvolený za tajomníka a neskôr preedsedu Slovenského ústredného výboru SZM a podpredsedu ústredného výboru SZM. Zároveň bol poslancom slovenského parlamentu. Od roku 1988 absolvoval stáž na ekonomickom oddelení ÚV KSS a začiatkom roku 1989 bol zvolený za tajomníka MV KSS pre ekonomiku, obchod a služby na území Bratislavy, ako najmladší v Československu. Po roku 1989 sa až do súčasnosti politicky neangažoval.

 

Prečo by ľudia mali prísť v marci voliť?
Malo by to patriť k občianskej povinnosti. Ak smerovanie štátu závisí aj od ľudí, tak by mala byť ich povinnosť vyjadriť vo voľbách svoj názor, svoje stanovisko, svoje sympatie, svoju dôveru určitým politickým subjektom.

Prečo by mali voliť SDĽ?
My ponúkame ľavicovú alternatívu. Ponúkame program postavený na hodnotách a predstavitelia SDĽ sú ľudia, ktorí naozaj srdcom i svojim životom tieto hodnoty vyznávajú. Nie sú závislí od nikoho. Prichádzajú do politiky s určitým predsavzatím zdvihnúť ešte prst, zdvihnúť mnoho frustrovaných a sklamaných voličov, občanov tých skôr narodených a prizvať ich k účasti na voľbách, prizvať ich k sympatii SDĽ. Chceme im dať záruku, že nie sme ešte generáciou, ktorá je odložená, ktorá je zbytočná, ktorá zo štátu iba čerpá zdroje, prípadne míňa peniaze na zdravotnú starostlivosť, ale že je to generácia, ktorá túto krajinu v minulosti vybudovala. Nemalo by byť jej jedno ako sa s bohatstvom tejto krajiny a jej smerovaním narába.

Koľko peňazí investujete do predvolebnej kampane?
Máme horúce srdce a prázdne ruky. Naša stratégia, náš postup, naše predsavzatie je práca s ľuďmi. Suma neprekročí 100 tisíc €. Preferujeme kontakty priamo s ľuďmi, chodenia medzi ľudí, vysvetľovanie našej politiky.

Je pre vás povolebná spolupráca s niektorou stranou vylúčená?
Sme stranou a chceme byť stranou založenou na hodnotách, ktorá bude tvrdo kritizovať korupciu. Ide o službu občanom. Musíme politiku vedieť robiť čestne. SDĽ vyznáva ľavicové hodnoty. Pre nás je blízky silný štát, ktorí sa postará o občanov. Pre nás je ďaleko väčšia prednosť solidarita. A to i bohatých s chudobnými. Pre nás je blízke blaho a istota a dôstojný život občanov Slovenska. Nie len v určitých skupinách, určitých jednotlivcov. Strany, ktoré takéto hodnoty budú vyznávať, ale zdôrazňujem aj ich budú skutočne napĺňať, nielen kŕmiť to s bilbordami, s bilbordovými heslami alebo z nejakých volebných zhromaždení, ale aj to budú skutočne plniť, sú nám blízke.

Čo považujete za najväčšiu prednosť Slovenska?
Slovensko je predovšetkým pracovitý a skromný ľud s krásnymi prírodnými bohatstvami, ale i pomerne rozvinutým priemyslom. Ak sa skĺbi skromnosť národa s umom a pracovitosťou a ak politici budú voči nim hrať čestnú úprimnú úlohu, ak ľudia budú mať pocit, že politici sú tu pre nich, že im slúžia, tak si myslím, že Slovensko môže napredovať ďalej.

Čo považujete naopak za súčasný najväčší problém Slovenska?
Korupcia. To je pre mňa obrovské sklamanie a obrovský šok, že politici, ktorí nastupovali po roku 1989, a ktorí na minulosti nenašli nič dobré a sľubovali ľuďom svetlú budúcnosť, veľmi rýchlo zistili, že čo sa z toho štátneho bohatstva dá rozobrať, urvať, čo sa dá obohatiť. Korupcia je popretkávaná naprieč politickým spektrom. A preto je najvyšší čas buď nech príde nová mladá generácia, alebo ešte generácia, ktorá nie je a nechce byť závislá na takýchto prednostiach, ale ktorá chce slúžiť ľuďom.

Čo považujete za najväčší problém fungovania EÚ?
Disciplínu, aby platili zásady, ktoré sa dohodnú na úrovni centra, ktoré sa dohodnú v Bruseli za účasti nás, kde my by sme ale mali byť rovnocennými partnermi. Nie so sklonenou hlavou a potom doma občanom tvrdiť niečo iné, len aby sme sa im zalíškali. Ale aby sme tam dokázali povedať svoje pocity a myšlienky, čo naši občania cítia, aby sme ich obhajovali, ale keď sa dohodnú určité pravidlá, aby sme ich aj disciplinovane plnili. A tiež občanov, aby sme k tomu viedli.

Aké teda by boli priority vašej strany vo vzťahu k Bruselu?
Rovnocenné postavenie. Hoci sme malý národ, hoci sme sa v krátkom čase stali členmi európskych štruktúr, ale Slovensko má čo povedať aj do medzinárodných rozmerov. Nemá sa za čo hanbiť, za svojich ľudí, za vzdelanostnú úroveň, za pracovnú silu, za bohatstvo krajiny. Nemalo by len pokorne prijímať výhodné veci pre veľkých, ale malo by jasnejšie povedať aj túžby a predstavy mladých. Nemôžeme dopustiť, aby silní silneli a slabšie štáty ťahali za slabší koniec a v podstate slabli. Ako dôkaz je naše poľnohospodárstvo.

Podporili by ste v parlamente zavedenie trvalého eurovalu?
Ja určite. Ak máme byť členmi nejakých spoločenstiev, tak máme si ctiť aj podmienky, ktoré spoločne odsúhlasíme.

Ste za fiškálnu úniu v EÚ?
Ja som za fiškálnu úniu, pretože ak má byť spoločenstvo, musí platiť disciplína. Ak má platiť disciplína, ak má byť spoločné napredovanie krajín EÚ, nemôže každá krajina robiť ako v danom okamihu práve vyhovuje jej, ale vzápätí sa dovolávať nejakých spoločných vecí. Keď rodina drží spolu, tak rodina silnie. Keď v rodine jeden odskakuje, druhý ohovára, tretí sabotuje, nikdy tá rodina nebude pevná. Nikdy ten dom nebude jednotný. A to platí aj o EÚ.

Ako vnímate vyhlásenia politikov v súvislosti so zrušením imunity vždy pred voľbami?
Považujete to za pokrytecké? Je mi z toho zle. Je to také kŕmenie voličov, vyhľadávanie tém a podvod voličov. Nepovažujem to za prioritu. O tom by sa jednoducho ani nemalo diskutovať. To je samozrejmé. Akú potrebuje poslanec imunitu okrem tej na jeho slová a reči v parlamente? V čom by mal byť iný ako normálny radový volič?

Ste za ponechanie súčasného stavu daní a odvodov, alebo za zníženie, či zvýšenie?
Pre ľavicovú politiku je príznačná solidarita. To znamená, že tu musí byť solidarita bohatých s chudobnými. My nie sme proti bohatstvu. Ale sme proti chudobe. Keď niekto, možno i na ekonomike štátu participuje a veľmi výhodne, mal by štátu vrátiť ďaleko viac. Našou jednou z téz je progresívna daň, daň z luxusu, daň z dividend, daň veľkých korporácii. Politici by sa mali predovšetkým starať o to, ako štátnu kasu naplniť tak, aby sa štát rozvíjal. Nielen zo štátneho predávať. To nie sú obchodníci. To musia byť manažéri, ktorí v záujme svojich voličov rozširujú bohatstvo štátu. Keď chceme, aby fungovalo zdravotníctvo, keď chceme mať školstvo, musia sa na to poskladať aj tí úspešnejší. A musia sa viac ako tí, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, alebo sú frustrovaní z nízkeho zárobku, alebo žijú zo dňa na deň.

Ste za zníženie odvodov?
Nie.

Boli by ste za zrušenie minimálnej mzdy?
Nie, pretože aspoň základné kritéria dôstojného života občana by mal štát zabezpečiť. A okrem iného by to mala byť minimálna mzda, minimálny dôchodok. Zrušenie by bola len liberalizácia až neoliberalizácia. Znamenalo by to občana nechať napospas. Pre mňa sú falošné teórie typu, že to bráni podnikaniu. Ja takýmto rečiam neverím.

Ste za zmenu financovania cirkví?
Áno. Myslím si, a tým sa nechcem nikoho dotknúť, naopak vysoko si vážim cirkev, ale malo by tam platiť, aby prispievali na rozvoj cirkví tí, ktorí sú v cirkvi, ktorí vyznávajú tieto hodnoty, aby občania mali možnosť dať svoje určité prostriedky a nie ich pridelenie automaticky od štátu a nechanie to napospas.

Chodíte pravidelne do divadla alebo do kina?
Nepravidelne.

Športujete pravidelne?
Športujem, ale nepravidelne.

Interupcie? Ste za, alebo proti? 
Som za interupciu.

Súhlasili ste so štrajkom lekárov?
Áno.

Ste za spoplatnenie školstva?
Nie.

Nezneužíva prezident otáľaním s vymenovaním generálneho prokurátora svojvoľne svoju funkciu?
Myslím si, že áno.

Je Slovensko potravinovo a energeticky bezpečné?
Nie je. To je ďalšia čierna diera, ktorú spôsobili politici po roku 1989. Keď vám staršia generácia povie, že Slovensko bolo sebestačné, malo kvalitné, možno v zlých obaloch, potraviny, ale kvalitné, my sme to dehonestovali. Nechali sme sa opiť. A dnes za viac ako miliardu korún sa dovážajú potraviny. Prácu dávame ľuďom v iných krajinách a naše polia, naše poľnohospodárske subjekty chátrajú.

Je najväčším problémom justície korupcia?
Áno.

Ktoré sociálne skupiny sú prioritné pre vašu stranu?
Ľudia v preddôchodkovom a v dôchodkovom veku a mladá generácia.

Média verejnej služby. Mali by existovať?
Áno, jednoznačne.

Je pre Slovensko 150 poslancov veľa?
Áno, je to veľa.

Boli voľby v Rusku slobodné?
Ja si myslím, že áno.

Bude arabská jar pokračovať smerom k demokracii?
Obávam sa, že arabská jar zachváti svet.

Ako odhadujete svoj volebný zisk?
Nedovolím si to odhadnúť, bude záležať na tom ako svoje posolstvo, ako svoje myšlienky a ideály dokážeme odovzdať a sprostredkovať čo najväčšiemu počtu občanov.

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----