.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Jozef HRDLIČKA (KSS): Sme jedinou alternatívou
Pridané: 24. 2. 12
Autor: Radovan Pavlík (SITA)
Verzia pre tlač

Predseda KSS Jozef Hrdlička bol v rokoch 2002 až 2006 poslancom Národnej rady SR. Po neúspechu komunistov vo voľbách v roku 2006, kedy sa nedostali do parlamentu, bol zvolený za predsedu strany.

 

Prečo by sa mali občania zúčastniť na blížiacich sa parlamentných voľbách?
Parlamentné voľby sú príležitosť, kedy občan môže prejaviť svoj vlastný názor. Keď na základe poznania programov politických strán by sa mal rozhodnúť. Občan by mal využiť túto príležitosť a mal by prejaviť svoj názor voľbou. Je jedno koho si vyberie, ale mal by v každom prípade ísť voliť.

Prečo by mali ľudia voliť Komunistickú stranu Slovenska?
Program KSS je jedinou alternatívou ostatným programom. Dnes je už takým zvykom, že aj pravicové strany, aj sociálni demokrati, všetky politické strany v predvolebnej kampani využívajú tvrdú sociálnu rétoriku. Hovoria o sociálnom štáte. Ale dá sa povedať, že všetky parlamentné strany, ktoré aj dnes sú v parlamente už participovali na vládnutí, participovali na moci v SR. Mali sme možnosť vidieť, že naozaj neurobili také zmeny, ktoré by boli v prospech občanov. V tomto sme my komunisti výnimoční.

Hovoríme o tom, že je potrebné, aby sme na Slovensku pristúpili k zásadným štrukturálnym zmenám. Ide v prvom rade o to, že pokiaľ chceme, aby Slovensko bolo sociálnym štátom a pokiaľ hovoríme o tom, že by malo mať naozaj bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné školstvo, slušnú úroveň dôchodkov, slušnú úroveň platov našich ľudí, prichádza generálna otázka, odkiaľ zobrať prostriedky. Sme presvedčení, že jediným riešením je demokratizácia ekonomického systému. To znamená, aby popri privátnom sektore, ktorý tu funguje, ktorý sa tu rozvíja, existoval aj silný národný, alebo štátny sektor, aby došlo aj k nejakej obnove družstevného, napríklad potravinárskej veľkovýrobe a podobne. Štátny sektor vidíme ako jediného garanta, ktorý môže zabezpečiť to, že štát si bude plniť svoje povinnosti voči občanovi, ktoré nakoniec sú zakotvené aj v Ústave SR.

Podstata je v tom, že pokiaľ dnes na Slovensku de facto neexistuje štátny sektor, tak možno povedať, že až 80% ziskov z podnikov, ktoré u nás fungujú odchádza do zahraničia a na Slovensku zostáva len 20% v podobe daní. Aj to mnohokrát nie, pretože vieme, že sú tam nabalené rôzne provízie. Vieme, že mnohé firmy majú daňové prázdniny, čiže neodvádzajú do štátneho rozpočtu ani to, čo by mali odvádzať. Až 80% ide do zahraničia vlastníkom jednotlivých podnikov. Na Slovensku v štátnej kase nezostávajú prostriedky na to, aby mohol byť garantovaný sociálny štát. Riešenie vidíme v budovaní, vytváraní nového, silného, národného štátneho sektoru. Toto vidíme ako jeden základný rozdiel medzi programom KSS a ostatnými politickými stranami. Aj rozdiel medzi KSS a stranou Smer-SD, ktorá nehovorí o takýchto nevyhnutných štrukturálnych zmenách. Takéto zmeny sú naozaj nevyhnutné aj preto, že je tu stále prítomná kríza, ktorá sa bude prehlbovať.

Koľko peňazí odhadujete vynaložiť na kampaň? Bude to asi do 30 tisíc €. Všetky prostriedky plynú z mimoriadnych členských príspevkov našich členov.

Je pre vás povolebná spolupráca s niektorou stranou úplne vylúčená?
KSS má ambíciu stať sa parlamentnou stranou. Či strana je súčasťou nejakej vládnej moci, závisí od ďalších rozhovorov a teda od koaličného potenciálu. My sa nebránime spolupráci s nikým, kto má naozaj úprimný záujem v politike realizovať sľuby, ktoré hovoria strany v rámci predvolebnej kampane. KSS je jednoznačne vyhranená ľavicová politická strana. Prirodzene má najbližšie k stranám, ktoré majú svoj program silne sociálne ľavicovo orientovaný. Netajíme sa aj tým, že sme tak trošku aj národno-vlasteneckou stranou. Čiže tiež si vieme v mnohých veciach predstaviť spoluprácu s SNS. Takže nechcel by som hovoriť v tejto chvíli, že či je niekto absolútne neprijateľný, či niekoho by sme skôr preferovali. Našou podmienkou možnej spolupráce v budúcnosti by bol určitý súlad s našim programom a s tým čo by sa kreovalo ako vyhlásenie vlády.

Čo považujete za najväčšiu prednosť a naopak najväčší problém Slovenska?
Najväčším problémom Slovenska je to, že sa zbavilo zlatých vajec slovenskej ekonomiky. Kompletne sa zbavilo štátneho sektoru. Zbavilo sa strategických podnikov. Potom tu chýbajú prostriedky na to, aby štát fungoval. Prostriedky, ktoré chýbajú sú základný problém, ktorý vidíme. Prednosť SR by som momentálne ťažko definoval.

Čo si myslíte, že je najväčší súčasný problém fungovania EÚ?
Najväčší problém tkvie niekde v začiatkoch budovania EÚ ako takej. Európska integrácia je pozitívny proces. Aj my sme podporovali myšlienky zbližovania národov, likvidácie hraníc medzi národmi a podobne. Ale vždy od samého počiatku sme poukazovali na to, že nie je dobré, keď tento európsky dom je budovaný na pilieroch, ktoré stoja vyložene len na voľnom pohybe osôb, voľnom pohybe tovarov a služieb. Takto vytvorená únia slúži len silnejším kapitálovým skupinám. A de facto slúži v prvom rade kapitálu a až potom niekde na ďalšom mieste slúži obyvateľom tejto krajiny.

My sme viackrát poukazovali na to, že je chybou, a že je zlé, že pri integrácii sa neprihliada na špecifiká jednotlivých národov, na kultúrne historické rozdiely týchto národov. V integrácii malo prísť k širšiemu záberu akceptovania aj týchto neekonomických prvkov. Toto sa naopak prenáša až do súčasnosti, kedy vznikajú aj pod vplyvom hospodárskej krízy problémy v samotnej ekonomike, v štruktúre EÚ. To, že samotná EÚ stojí naozaj na pilieroch, ktorými sleduje záujmy len ekonomických skupín, tak smeruje to k tomu, že štáty vykrvácavajú. Ako je napríklad Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko. Systém v EÚ je zle usporiadaný. Je to vláda kapitálu, kde absentujú silné prvky štátneho sektoru.

Aké sú priority vašej strany vo vzťahu k Bruselu?
V procese integrácie, ktorý stále prebieha, nemať na zreteli len ekonomické záujmy, ale aj kultúrne, historické tradície jednotlivých národov. V rámci ekonomiky treba prebudovať systém. V rámci celej únie by malo dôjsť k posilneniu štátnych podnikov. Treba tiež doladiť mechanizmus komunikácie medzi jednotlivými krajinami.

Podporili by ste v parlamente zavedenie trvalého eurovalu?
Určite nie. Určite by sme to nepodporili, pretože si nemyslíme, že by občania jednotlivých krajín EÚ ako priami daňoví poplatníci mali zachraňovať to, čo kapitál a silné ekonomické skupiny v krajinách EÚ nerobia dobre.

Ste za fiškálnu úniu? Nie.

Nemyslíte si, že predvolebné vyhlásenia politikov s obmedzením poslaneckej imunity verejnosť vníma ako pokrytecké? Sú pokrytecké, sú populistické. Vždy sme poukazovali na to, že nie je celkom správne, keď ústavní činitelia, poslanci a ministri, majú väčšie práva ako majú radoví spoluobčania. Na druhej strane treba povedať, že poslanec v NR SR, hlavne opozičný poslanec potrebuje istý druh ochrany, pretože aj v minulosti sme boli viackrát aj v rámci Československa svedkami toho, ako jeden hlas rozhodol inak, ako by sa bolo rozhodovalo, keby tam daný poslanec bol. Mám teraz na mysli voľbu českého prezidenta, keď poslanec Sládek sa nemohol bdostaviť na rokovanie parlamentu. Istý druh imunity u poslancov a u niektorých ústavných činiteľov je potrebný. Má svoju logiku, má svoje opodstatnenie práve vo vzťahu k opozičným poslancom.

Ste za zvýšenie daňového a odvodového zaťaženia, alebo za zníženie, alebo ponechanie súčasnej úrovne? Je potrebné pristúpiť ku komplexnej daňovej reforme. V prvom rade považujeme za nevyhnutné zrušiť rovnú daň, ktorá tu funguje. Chceme zaviesť progresívnu daň. Otázka odvodov by sa odvíjala od istých výsledkov, ktoré by s týmto procesom súviseli.

Zníženie odvodov?
Áno.

Ste za zrušenie minimálnej mzdy?
V súčasných podmienkach je potrebné, aby zákonom bola garantovaná istá výška minimálnej mzdy. V privátnom sektore absencia minimálnej mzdy by mohla byť zneužívaná v neprospech pracujúcich.

Ste za zmenu financovania cirkví? 
V spoločnosti by sa malo začať diskutovať o odluke cirkvi od štátu. Mala by to byť diskusia, na ktorej by sa zúčastnili zástupcovia všetkých cirkví. Na základe tejto diskusie by mali byť prijaté riešenia.

Chodíte pravidelne do divadla alebo do kina?
Nie.

Športujete pravidelne?
Nie.

Interupcie. Ste za, alebo proti? 
Interupcie áno, ale samozrejme do istého obdobia vývoja plodu.

Súhlasili ste so štrajkom lekárov?
Áno.

Ste za spoplatnenie školstva?
Nie.

Nezneužíva prezident otáľaním s vymenovaním generálneho prokurátora svojvoľne svoju funkciu?

Nie.

Je Slovensko potravinovo a energeticky bezpečné?
Nie.

Je najväčším problémom justície korupcia?
Áno.

Ktoré sociálne skupiny sú prioritné pre vašu stranu?
Zamestnanci, dôchodcovia, študenti.

Ste za to, aby existovali média verejnej služby?
Určite áno.

Je pre Slovensko 150 poslancov veľa?
Áno.

Boli voľby v Rusku slobodné?
Nie.

Bude arabská jar pokračovať smerom k demokracii?
Asi nie.

Ako odhadujete svoj volebný zisk?
Pevne veríme, že to bude nad 5%.

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----