.
[ volebný infoservis ]
 
.
----
----
.

RSS kanál |

.
----
Ľuba KRÁĽOVÁ (Náš kraj): Slovensko má veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu
Pridané: 3. 3. 12
Autor: Kvetoslava Mudríková (SITA)
Verzia pre tlač

Líderka strany Náš kraj Ľuba Kráľová pôsobila na viacerých vysokých školách na východnom Slovensku. Kandidovala neúspešne na post predsedníčky Prešovského samosprávneho kraja. Hovorí o sebe, že je východniarka telom a dušou.

 

Prečo by sa mali občania zúčastniť na blížiacich sa voľbách?
Účasť vo voľbách považujem za najvyššie právo občana demokratickej spoločnosti. Ak sa niekto toho práva vzdá, tak sa vzdáva v prospech iného človeka, ktorý rozhodne zaňho, ako sa bude tvoriť politika v budúcom volebnom období. Práve preto si myslím, že účasť vo voľbách je jedným z najvyšších občianskych práv a toto treba využívať. A to, že môžu byť občania nespokojní s tvorbou politiky doteraz, neznamená, že nemajú ísť voliť. Práve preto vznikla naša strana, aby sme ponúkli alternatívu tvorby verejnej politiky na Slovensku.

Prečo by občania mali voliť Vašu stranu? 
Devízou našej strany je, že vznikla zdola. Založili sme ju preto, lebo žijeme na východnom Slovensku, každý od svojho detstva, nikam sme neodišli, tu sme zostali aj tu chceme ostať, chceli by sme, aby tu prežili svoj život aj naše deti. Chceli by sme vytvoriť z východného Slovenska také isté dobré miesto pre život, aký je napríklad v bratislavskom alebo trnavskom kraji. A práve preto, že sme vznikli na základe solidarity, obetavosti našich vlastných členov, tak si myslím, že je to devíza našej strany do budúcna. My nemáme žiadneho sponzora, ktorý by nám sponzoroval kampaň. My sme sa aj na volebnú kauciu vo výške 16 596 € vyzbierali sami. Program je nastavený na zabezpečenie regionálnej vyrovnanosti na Slovensku, pretože chceme obhajovať záujmy znevýhodňovaných krajov. Vznikli sme ako regionálna strana práve na obranu znevýhodňovaných oblastí, sociálnych skupín. A to, že sme vznikli bez sponzora, je znakom, že chceme naozaj robiť politiku čestne. Ak toto môže byť ťahákom pre našich voličov, tak boli by sme radi.

Koľko finančných prostriedkov odhadujete vynaložiť na kampaň?
Doteraz sme vynaložili na letáky, niekoľko málo billbordov, na naše stretnutia s voličmi, na cestovné, či ubytovanie v súvislosti s účinkovaním v médiách približne dve tisíc €. Náklady na kampaň vzrastú ešte o niekoľko tisíc €. Aj to je pre nás veľký peniaz, lebo nemáme žiadneho sponzora a všetko si hradia sami kandidáti. Kampaň máme rozdelenú na spoločnú a osobnú. Svoju osobnú kampaň si hradia kandidáti sami, na spoločné letáky, platenú politickú reklamu v médiách, stretnutia s kandidátmi vyzbierame prostriedky medzi sebou podľa toho, koho sa daná reklama či kampaň dotýka. Medzi našimi kandidátmi sú ľudia rôznych profesií, učitelia, lekári, podnikatelia, ale aj dôchodcovia a nezamestnaní, ktorí disponujú priemernými finančnými zdrojmi. Ale všetci sme zanietenými lokálpatriotmi a povedali sme si, že treba niečo zmeniť, zvlášť na východnom Slovensku. Jeden z našich kandidátov tvrdí, že Slovensko je načase poupratovať.

Je pre Vás povolebná spolupráca s niektorou stranou úplne vylúčená? Prečo?
Sme za spoluprácu so všetkými politickými stranami, ktoré budú presadzovať politiku v prospech všetkých krajov na Slovensku a podporia našu víziu novej koncepcie regionálnej politiky v prospech doteraz znevýhodňovaných krajov. Nebudeme nikdy spolupracovať so stranami nacionalisticky orientovanými, alebo so stranami extrémistickými a takými, ktoré majú nacionalizmus či nebodaj extrémizmus, dokonca s rasovým podtónom, vo svojich politických programoch.

Čo považujete za najväčšiu prednosť a čo za najväčší problém Slovenska?
Ja mám Slovensko veľmi rada, je to moja vlasť a Slovensko je krásna krajina. Preto za najväčšiu prednosť Slovenska možno hádam považovať to, že je to krajina, ktorá má veľký potenciál pre rozvoj cestovného ruchu. A najväčším problémom Slovenska je podľa mňa rozšírený klientelizmus, korupcia. Súkromné záujmy prevažujú nad výkonom verejnej funkcie. No netýka sa to len politických elít. Na Slovensku od tej najnižšej po najvyššiu úroveň spoločnosti prevláda vysoká tolerancia ku korupčnému správaniu. Korupcie sa dopúšťajú tí, ktorí zneužívajú verejnú funkciu na presadzovanie svojich súkromných záujmov, no pre širokú verejnosť je mnohokrát oveľa pohodlnejšie sa len prizerať zboku ako zasiahnuť a pomenovať konkrétne, že korupcie sa dopúšťa aj môj šéf, aj môj kolega...

Tento nízky prah vnímania korupcie vo verejnom živote dlhodobo umožňuje politickú korupciu a politický klientelizmus na vysokých školách, v súdnictve, v zdravotníctve, vo verejnej správe, nielen vo vrcholnej politike. Je načase si uvedomiť, že nulová tolerancia ku korupcii verejných činiteľov napomôže dynamickejšiemu rozvoju celej spoločnosti. V politike by mali byť ľudia, ktorým záleží na verejnom, nie na osobnom blahu. No od revolúcie si voliči vyberajú skôr politikov, ktorých moc po čase skorumpuje. Nastal čas, aby sa politikmi stali ľudia, ktorí celým svojím životom dokazujú charakterné, nepodplatiteľné a morálne správanie. Zdá sa, akoby našim občanom nezáležalo na tom, aby politici spravovali verejné financie v prospech verejnosti ako celku, pretože volia zo zotrvačnosti tých politikov, ktorí boli „namočení“ v rôznych kauzách netransparentného financovania ich strán alebo ktorí dokázateľne pôsobia v prospech úzkych skupín skrytých lobistov, ktorí im platia stranícke kampane či stranícke aparáty.

Čo si myslíte, že je najväčší súčasný problém fungovania Európskej únie? Aké sú priority Vašej strany vo vzťahu k Bruselu?
Za najväčší problém fungovania Európskej únie možno považovať to, že pravidlá, ktoré boli prijaté na summitoch a stretnutiach na najvyššej úrovni členských štátov EÚ sa nedodržiavajú alebo sú nastavené tak, že sa môžu porušovať, napr. vo vzťahu k finančnej disciplíne alebo vo vzťahu k deficitu štátneho rozpočtu. Ak sú prijaté dohody, ktoré určujú deficit do istej hranice, prečo sa potom toto môže narúšať a krajiny sa zadlžia tak, ako sa to stalo vo viacerých štátoch eurozóny. Ak majú platiť isté pravidlá a neplatia pre všetkých rovnako, tak v tom vidím najväčší problém fungovania EÚ aj do budúcnosti.

Podporíte v parlamente zavedenie trvalého eurovalu?
Určite budeme podporovať európsku solidaritu. Slovensko ani nemá inú šancu, ako byť v spoločenstve európskych krajín. Ak by sme boli mimo tohto klubu, tak by to bolo v náš neprospech. Či trvalý euroval je tým jediným a najsprávnejším riešením, to dnes neviem s plnou kompetentnosťou povedať. Situácia sa stále vyvíja, budeme sa k problému vyjadrovať v danom čase.

Ste za fiškálnu úniu?
Áno.

Nemyslíte si, že predvolebné vyhlásenia politikov o obmedzení poslaneckej imunity verejnosť vníma ako pokrytecké? Čo bráni, aby sa imunita naozaj obmedzila na hlasovanie a výroky v NR?
Áno, i ja vnímam tieto predvolebné vyhlásenia od politikov, ktorí pôsobia na našej politickej scéne už dlhodobo, za predvolebné zavádzanie voličov. Mnohí z politikov, ktorí sú dnes vo vládnom koaličnom zoskupení alebo sú momentálne v opozícii, sú predsa v politike takmer 20 rokov. Prečo túto otázku otvárajú vždy iba pred voľbami? Majú rozhodovacie právomoci desiatku rokov, boli alebo sú poslancami NR SR niekoľko volebných období, dokonca sú alebo boli členmi vlády SR, prečo až teraz, tesne pred predčasnými voľbami v marci 2012 odhlasovali konečne zrušenie priestupkovej imunity poslancov NR SR a prečo ani neotvorili otázku zrušenia trestno-právnej imunity poslancov NR SR okrem výrokov v parlamente? Vždy je to veľmi pochybné, keď túto tému otvárajú iba pred voľbami. My máme vo svojom volebnom programe zrušenie trestnoprávnej poslaneckej imunity. Prečo by mal mať poslanec NR SR imunitu, ktorá sa netýka výlučne jeho pôsobenia v parlamente?

Ste za zvýšenie / zníženie / ponechanie súčasnej úrovne daňového zaťaženia, resp. za zavedenie progresívneho zdanenia?
V našej strane sa zišli ľudia, ktorí majú rôzne názory na túto otázku. Náš daňový expert nám navrhuje, aby sme presadzovali pokračovanie v daňovo-odvodovej reforme, ktorá je podľa neho nastavená dobre. Či progresívne zdanenie? Máme medzi sebou ľudí, ktorí zastávajú názor, že práve progresívne zdanenie by bolo spravodlivé, iní sú zástancami terajšej daňovo-odvodovej reformy. Diskutovali sme v strane napríklad aj o plasticite daní v tom zmysle, že by boli niektoré dane v chudobnejších regiónoch nižšie. Chceme presadiť, aby sa cestná daň platila v mieste podnikania, a nie v mieste sídla firmy, ktorým často je Bratislava.

Ste za ponechanie súčasnej úrovne daní?
Predbežne sme za ponechanie, hoci na Slovensku je vysoké daňové zaťaženie

Ste za zvýšenie / zníženie / ponechanie súčasnej úrovne odvodov?
Ako som už spomenula, sme za pokračovanie v súčasnej daňovo-odvodovej reforme. Skôr si myslíme, že by sa mala postupne znižovať odvodová zaťaženosť pre zamestnávateľov, ktorú odvádzajú za zamestnancov.

Ste za zrušenie minimálnej mzdy?
Nie. Sme skôr za jej zvýšenie. Priestor na jej zvýšenie vidíme hlavne v transparentnosti verejného priestoru a v radikálnom obmedzovaní politickej korupcie a určite existuje viacero ďalších ciest na zvýšenie minimálnej mzdy.

Ste za zmenu financovania cirkví?
Je to pre mňa ťažká otázka, pretože nie je na to jednoznačná zhoda vnútri našej strany. Osobne by som privítala verejnú diskusiu na túto tému. Je pre mňa zarážajúce, že sa táto téma vo verejnom diskurze vôbec neotvára. Je to tabu. Neviem prečo. Veľmi dobre si pamätáme, že začiatkom deväťdesiatych rokov to bola dokonca otázka najvyššieho činiteľa KDH, pána Čarnogurského, ktorý bol zástancom odluky cirkvi od štátu. Potom sa táto otázka akoby zahrala do autu. A dnes sa vôbec neotvára. Stále sa vychádza z toho, že je tu najsilnejšia cirkev rímskokatolícka a preto je najviac dotovaná štátom. Tie menšie tiež, ale menej. Som presvedčená o tom, že túto otázku treba otvoriť pre verejný diskurz. A hlavne sami veriaci zo všetkých cirkví by sa mali k tomu vyjadriť a samozrejme aj občania bez vierovyznania.

Chodíte pravidelne do divadla, kina?
Som pravidelnou návštevníčkou prešovských a košických kín a divadiel.

Športujete pravidelne?
Chodievame s manželom na bežky, bicyklujeme, obľubujeme plávanie.

Interupcie. Ste za, alebo proti?
Žena má právo slobodne sa rozhodnúť, či chce porodiť dieťa.

Súhlasili ste so štrajkom lekárov?
Každý človek, každá profesia v demokratickej spoločnosti má právo na štrajk. Ak naši lekári považovali za potrebné vyjadriť nesúhlas s ich platmi a systémom fungovania verejných nemocníc, tak mali na to právo.

Spoplatnenie školstva?
Nie. Som zásadne proti spoplatňovaniu verejného vysokého školstva na Slovensku, zvlášť vysokoškolského štúdia popri zamestnaní. Ak si ale mladý človek sám alebo rodičia vyberú pre svoje dieťa súkromnú školu akéhokoľvek stupňa, tak zaiste majú na to právo a dopredu rátajú s poplatkami v školstve.

Nezneužíva prezident otáľaním s vymenovaním generálneho prokurátora svojvoľne svoju funkciu?
Áno, myslím si, že zneužíva výkon svojej funkcie v tejto otázke. Ak parlament schválil generálneho prokurátora, mal by to rešpektovať.

Je Slovensko potravinovo a energeticky bezpečné?
Nie je. Vieme veľmi dobre, že začiatkom deväťdesiatych rokov bolo na Slovensku poľnohospodárstvo intenzívne sa rozvíjajúce odvetvie, boli sme poľnohospodársky sebestačnou krajinou a za 21 rokov sme túto svoju potravinovú bezpečnosť stratili. To považujem za veľmi nebezpečné a za zlyhanie slovenskej verejnej politiky po roku 1992.

Je najväčším problémom justície korupcia?
Je to jeden z jej veľkých problémov, ktorý deformuje celý verejný život na Slovensku. Netvrdím, že sa všetci sudcovia či právnici všeobecne na Slovensku korupčne správajú. Ale ak by bola v ich stave nulová tolerancia ku korupcii, tak by to pomohlo sprehľadniť výkon verejnej politiky a moci na Slovensku vôbec.

Ktoré sociálne skupiny sú prioritné pre Vašu stranu?
Nedelila by som to takýmto metrom. Chceme vyjadrovať záujmy veľmi rôznorodých sociálnych skupín. Chceme podporovať ľudí, ktorým záleží na vlastnej lokalite, ktorí ju chcú rozvíjať a v nej žiť. Ktorí sa chcú pričiniť, aby bola na Slovensku vyššia životná úroveň, aby tu bol život kvalitnejší.

Váš názor na média verejnej služby?
Verejno-právne médiá majú silu aj zodpovednosť za formovanie verejného priestoru a verejnej mienky na Slovensku. RTVS ako verejno-právne médium by malo formovať politickú scénu na Slovensku objektívne, korektne a dávať priestor buď všetkým rovnako, alebo práve aj vznikajúcim a menším stranám.

Je pre Slovensko 150 poslancov veľa?
Nepovažujem počet poslancov za natoľko dôležitú otázku, ktorú by bolo potrebné dnes riešiť. Za dôležitejšie považujem to, ako vykonávajú svoj mandát.

Boli voľby v Rusku slobodné?
Myslím si, že politický režim v Rusku nesie znaky autoritárskeho politického režimu. To, že sú v Rusku v ostatnom čase protesty v značnom rozsahu proti manipuláciám vo voľbách, svedčí o nespokojnosti občanov Ruska.

Bude arabská jar pokračovať smerom k demokracii?
Arabská politika nie je v centre môjho profesionálneho záujmu, no živo som sa o vystúpenia občanov mnohých arabských krajín zaujímala. Možno by nám pred rokom ani nenapadlo, že sa v arabskom svete nájde toľko odvahy postaviť sa proti tamojším autoritárskym, niekde až feudálnym režimom. Bude záležať na občanoch týchto krajín, či budú dôrazne žiadať, aby politické zoskupenia, ktoré sa momentálne ocitli pri moci, povedú krajinu demokratickým smerom.

Ako odhadujete svoj volebný zisk?
Urobíme všetko pre to, aby náš volebný výsledok bol čo najlepší. Za úspech by sme považovali aj 2 – 3 % hlasov voličov. Ale keďže kandidujeme do NR SR, samozrejme, že by sme tam chceli byť a prekročiť 5%-né kvórum.

.
----
.
----
.
----
.
Žiadne novinky...
----


infovolby.sk na facebooku

Stránka je projektom MEMO 98 a realizuje sa vďaka podpore Nadácie otvorenej spoločnosti-OSF

OSF

MEMOSITA

Paneurópska vysoká škola

----