[ volebný infoservis ]

VOĽBY: ÚVK volebnú kampaň nekontroluje
Pridané: 28. 10. 14
Autor: SITA

BRATISLAVA 28. októbra (SITA) - Porušenie volebnej kampane, ktoré mohlo zmeniť výsledok novembrových volieb do orgánov samosprávy obcí, môže potvrdiť alebo vyvrátiť iba Ústavný súd (ÚS) SR. "Ministerstvo vnútra SR, ani Ústredná volebná komisia (ÚVK) nie sú oprávnení kontrolovať volebnú kampaň. Jediný, kto má na to právo, je Ústavný súd SR," zdôraznila pre agentúru SITA riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Ministerstva vnútra SR a zapisovateľka ÚVK Eva Chmelová. ÚS SR môže preskúmať sťažnosti oprávnených osôb, teda tých, čo podľa zákona môžu v súvislosti s voľbami podať sťažnosti na ústavný súd. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú politické strany, 10 percent voličov príslušného volebného obvodu alebo kandidát, ktorý získal najmenej 10 percent hlasov. Volebné sťažnosti môžu podať na ÚS SR do 10 dní po oznámení výsledku volieb. Ústavný súd sťažnosti preskúma a v prípade, ak zistí, že protizákonná volebná kampaň či ďalšie okolnosti mohli ovplyvniť výsledky volieb, môže výsledky volieb zrušiť. To sa podľa zapisovateľky ÚVK Evy Chmelovej už v minulosti viackrát stalo.

ÚS SR napríklad v auguste 2006 vyhlásil doplňujúce voľby starostu bratislavskej mestskej časti Petržalka z 13. mája 2006 za neplatné. Voľby starostu v Petržalke sprevádzali problémy, pre ktoré všetkých osem členov miestnej volebnej komisie opakovane odmietlo podpísať zápisnicu a vydať víťazovi volieb osvedčenie o zvolení. Podľa nich totiž mohlo ponúkanie darčekov pred volebnými miestnosťami a volebná kampaň v deň volieb ovplyvniť výsledky hlasovania. Po obecných voľbách v roku 2010 riešil ÚS SR sťažnosti na voľby v 18 mestách a v niekoľkých desiatkach obcí. Spolu zaregistroval 132 sťažností na nezákonnosť a neústavnosť obecných volieb. ÚVK opakovane pred voľbami upozorňuje, že problematiku spojenú s volebnou kampaňou nerieši.

Ústredná volebná komisia prerokováva informácie o príprave volieb a o spracovaní výsledkov hlasovania, tiež zisťuje a uverejňuje výsledky volieb. Občania sa na ÚVK môžu obrátiť najmä pri problémoch s volebnými komisiami nižších stupňov. Tiež sa na ÚVK môžu obrátiť, ak chcú byť volebnými pozorovateľmi. ÚVK na svojom prvom zasadnutí 21. októbra prijala stanovisko, ktorým povolila účasť pozorovateľov v prípade, ak bude dodržaný poriadok vo volebnej miestnosti.

Volebná kampaň k novembrovým obecným voľbám trvá od stredy 29. októbra od 7:00 do 13. novembra do 7:00. Následne sa začne informačné moratórium. Moratórium trvá aj počas samotných volieb až do zatvorenia volebných miestností, teda aj v sobotu 15. novembra do 20:00. Pre blížiace sa voľby starostov, primátorov a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev platí od soboty 8. novembra od 07:00 aj moratórium na zverejňovanie výsledkov prieskumov verejnej mienky k týmto voľbám. Výsledky volebných prieskumov sa môžu zverejňovať až po skončení hlasovania. Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí definuje volebnú kampaň ako činnosť politickej strany, nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov venovanú podpore alebo na prospech kandidujúcej politickej strany či nezávislého kandidáta. Kampaň zahŕňa aj inzerciu, reklamu cez rozhlasové a televízne vysielanie alebo prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov, plagátov alebo iných nosičov informácií. Počas moratória je zakázané "v rozhlasovom a televíznom vysielaní, v hromadných informačných prostriedkoch, v budovách, kde sídlia okrskové volebné komisie a v ich bezprostrednom okolí, vysielať alebo zverejňovať informácie o politických stranách a nezávislých kandidátoch v ich prospech alebo v ich neprospech slovom, písmom, zvukom alebo obrazom", uvádza sa v zákone o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských či miestnych zastupiteľstiev si na najbližšie štyri roky volíme 15. novembra. Voľby predstaviteľov 2 926 obcí, miest a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí sa však neuskutočnia všade. Pre nedostatok kandidátov si v 14 obciach nezvolia celé zastupiteľstvo, v piatich obciach nebudú voliť starostu a v troch z nich ani poslanecký zbor. V týchto obciach sa voľby budú opakovať. Voliť môže približne 4,4 milióna obyvateľov. Volia aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku. Podľa ministerstva vnútra je ich približne 61 500.tm;bl


www.infovolby.sk
Použitie akýchkoľvek materiálov z tejto stránky je dovolené len s uvedením zdroja. Obrazový materiál © SITA, a.s., ak nie je uvedené inak.